Vi har slutat låneförmedlingen i Sverige. I linje med den förnyade strategin kommer vi att fokusera starkare på utvalda internationella marknader. Förändringen har ingen påverkan på de nuvarande låneavtalen, som kommer att fortsätta administreras till slutet av låneperioderna.

Den största crowdfunding-plattformen för lån i Norden

981 750

Låntagare

851 M€

Finansierat

18 633

Investerare

Fellow Finances crowdfunding-tjänst

Fellow Finance

1. Fellow Finance

En marknadsplats för kreditvärdiga och företag samt investerare som letar efter ränteintäkter.

Fellow Finance crowdfunding-tjänst

2. Låntagare

Låntagaren väljer hur stort lånebelopp, löptid och ränta denne önskar.

Fellow Finance P2P-tjänst

3. Långivare

Investerare öppnar ett investerarkonto och väljer lämpliga lån, räntor och löptider.

Fellow Finance låneavtal

4. Avbetalning

Låntagaren betalar ränta och amorteringar månatligen till investerare.

Investeraravkastning

Under vår operativa historia har investerare i genomsnitt erhållit en årlig avkastning 3-8%.

Avkastning för investerare visar ett avkastningsindex beräknat för de totala tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance enligt TWR-metoden (tidsvägd avkastning). Värdet på investeringarna definieras ett öppet lånekapital med avdrag för eventuella kreditförluster. Låneförlusten beräknas dagligen baserat på lånets avbetalningsförsening, realiseringsvärdet samt riskbedömningen. Under perioden 7/2014 – 11/2016 har reservationen för kreditförlust estimerats retroaktivt på grund av förändringen av beräkningen. Den historiska avkastningen för tjänsten är inte en garanti för framtida avkastning. Diagrammet innehåller inte utdelningar.

Läs mer om vår statistik

Fellow Finance internationellt Finland Öppnade i mars 2014
Marknadsstorlek 5,5 miljoner människor
Konsument- och företagsfinansiering
Polen Öppnade i april 2016
Marknadsstorlek 37,9 miljoner människor
Konsumentfinansiering
Tyskland Öppnade i september 2017
Marknadsstorlek 82,5 miljoner människor
Konsumentfinansiering
Denmark Öppnade i Januari 2019
Marknadsstorlek 5.7 miljoner människor
Konsumentfinansiering

Fellow Finance internationell

Den största crowdfunding-plattformen i Norden

Fellow Finance Abp är den största crowdfunding- och person-till-person-lånetjänsten i Norden där långivare och låntagare säkert kan mötas. Lånbaserad crowdfunding fungerar på så sätt att företag söker finansiering från ett stort antal investerare. När det gäller person-till-person-lån är låntagaren istället en privatperson. Fellow Finance är den enda plattformen inom Euroområdet som erbjuder både en peer to peer-lånetjänst för privatpersoner samt även en crowdfunding-lånetjänst för företag. Fellow Finance har erhållit tillstånd som betalningsinstitut av Finansinspektionen och Fellow Finance är noterat på Nasdaq First North Finland. De största aktieägarna i Fellow Finance är dess grundare samt Taaleri Plc vilka är börsnoterade på Helsingforsbörsen.

På vår plattform kan enskilda privatpersoner eller företag få tillgång till investeringar i P2P-lån och företags crowdfunding-lån. Fellow Finance hittar, identifierar och utvärderar låneansökanden. Du väljer själv till vem och under vilka förutsättningar du är villig att låna ut dina pengar till. De månatliga räntor och återbetalningar du erhåller kan enkelt återinvesteras i hundratals nya lån till de kriterier du väljer. På detta sätt får du också uppleva ränta-på-ränta-effekten. Avkastningen på lån korrelerar inte nämnvärt med aktie- eller andra räntemarknader, vilket gör det till ett utmärkt komplement för att diversifiera en investeringsportfölj. Vi möjliggör investering i lån för alla, helt kostnadsfritt på den primära marknaden med begränsad kreditrisk, tillhandahållet av Finlands mest erfarna team. Du kan börja investera i lån här.

Läs mer om oss

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Nyheter

   Social media