Företagsfinansiering

 • Företagslån
 • Fakturafinansiering
 • Delbetalning
 • På marknadsvillkor
LÄS MER

Privatlån

 • 10 000 - 500 000 kr
 • Fast ränta
 • Utan säkerhet
 • Inga dolda kostnader
LÄS MER

Investering

 • Höga ränteintäkter
 • Ny investeringsform
 • Begränsad risk
 • Inga öppnings- eller abonnemangsavgifter
LÄS MER

Den största crowdfunding-plattformen för lån i Norden

940 059

Låntagare

757 M€

Finansierat

17 835

Investerare

Beräkna den månatliga avbetalningen för ett privatlån

kr/mån

Representativt exempel: Ett lån på 120 000 kr med 8 års återbetalningstid och årsränta om 8,0 % har en effektiv ränta på 8,42 %, inkl.uppläggningsavgift på 499 kr. Totalt belopp att betala (inkl. amortering, ränta och avgifter) uppgår till 163 526,32 kr fördelat på 96 avbetalningar, vilket motsvarar 1 703,40 kr/månad. Exemplet är beräknat 2018-05-16 och förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under kreditperioden.

Fellow Finance Abp har en betalningsinstitutslicens från Finansinspektionen.

Beräkna den månatliga avbetalningen för företagslån

kr/mån

Mer information via mail foretagslan@fellowfinance.se
eller via telefon på vardagar från 9-16 +46 850 165 594.

Fellow Finance Abp har en betalningsinstitutslicens från Finansinspektionen.

Räkna pris för finansiering av faktura

Summa på fakturan

Betalningsvillkor

Riskklass på faktureraren

Riskklass på betalaren

Summan ni får direkt av fakturan

()

Registrera

Detta är en exemplarräkning på provisionen. Vi gör alltid en individuell offert vid samband av nya avtal.

Tilläggsuppgifter per e-post foretagslan@fellowfinance.se och telefon +46 850 165 541 vardagar kl. 9.00-16.00.

Fellow Finances crowdfunding-tjänst

Fellow Finance

1. Fellow Finance

En marknadsplats för kreditvärdiga konsumenter och företag samt investerare som letar efter ränteintäkter.

Fellow Finance crowdfunding-tjänst

2. Låntagare

Låntagaren väljer hur stort lånebelopp, löptid och ränta denne önskar.

Fellow Finance P2P-tjänst

3. Långivare

Investerare öppnar ett investerarkonto och väljer lämpliga lån, räntor och löptider.

Fellow Finance låneavtal

4. Avbetalning

Låntagaren betalar ränta och amorteringar månatligen till investerare.

Investeraravkastning

Under vår operativa historia har investerare i genomsnitt erhållit en årlig avkastning 3-8%.

Avkastning för investerare visar ett avkastningsindex beräknat för de totala tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance enligt TWR-metoden (tidsvägd avkastning). Värdet på investeringarna definieras ett öppet lånekapital med avdrag för eventuella kreditförluster. Låneförlusten beräknas dagligen baserat på lånets avbetalningsförsening, realiseringsvärdet samt riskbedömningen. Under perioden 7/2014 – 11/2016 har reservationen för kreditförlust estimerats retroaktivt på grund av förändringen av beräkningen. Den historiska avkastningen för tjänsten är inte en garanti för framtida avkastning. Diagrammet innehåller inte utdelningar.

Läs mer om vår statistik

Fellow Finance internationellt Finland Öppnade i mars 2014
Marknadsstorlek 5,5 miljoner människor
Konsument- och företagsfinansiering
Sverige Öppnade i maj 2018
Marknadsstorlek 9,9 miljoner människor
Konsumentfinansiering
Polen Öppnade i april 2016
Marknadsstorlek 37,9 miljoner människor
Konsumentfinansiering
Tyskland Öppnade i september 2017
Marknadsstorlek 82,5 miljoner människor
Konsumentfinansiering
Denmark Öppnade i Januari 2019
Marknadsstorlek 5.7 miljoner människor
Konsumentfinansiering

Fellow Finance internationell

Den största crowdfunding-plattformen i Norden

Fellow Finance Abp är den största crowdfunding- och person-till-person-lånetjänsten i Norden där långivare och låntagare säkert kan mötas. Lånbaserad crowdfunding fungerar på så sätt att företag söker finansiering från ett stort antal investerare. När det gäller person-till-person-lån är låntagaren istället en privatperson. Fellow Finance är den enda plattformen inom Euroområdet som erbjuder både en peer to peer-lånetjänst för privatpersoner samt även en crowdfunding-lånetjänst för företag. Fellow Finance har erhållit tillstånd som betalningsinstitut av Finansinspektionen och Fellow Finance är noterat på Nasdaq First North Finland. De största aktieägarna i Fellow Finance är dess grundare samt Taaleri Plc vilka är börsnoterade på Helsingforsbörsen.

Ansök om lån eller låna ut

På Fellow Finances marknadsplats kan svenska, danska, finska, polska, och tyska konsumenter ansöka om privatlån. Dessutom kan finska företag även ansöka om crowdfunding-finansiering i form av företagslån och fakturafinansiering. En investerare kan vara vem som helst som är intresserad av investeringar och vill tjäna pengar istället för att bara behålla dem på sitt sparkonto. Testa gärna vår Demo-investeringsportfölj här.

För privatpersoner

Genom Fellow Finance kan konsumenter ansöka om person-till-person-lån för ändamål så som inköp av bil, renovering, resor eller lånkonsolidering. P2P-lån är ett lika enkelt och tryggt att ansöka om som vilket annat alternativ på marknaden. Skillnaden mot andra företag är att lånet är finansierat av investerare till den marknadsbaserade räntan. Fördelen med detta är att som företag kan vi inte bestämma den ansökandes ränta, utan den bestäms istället efter vilken ränta investerare är villiga att låna ut sina pengar. Som ett resultat tillåts även den ansökande att bestämma om denne är villig att acceptera lånet till den erbjudna räntan. Den ansökande blir alltid presenterad med det mest fördelaktiga erbjudandet. Trots att ett enskilt lån har många finansiärer visas lånet för den ansökande som ett gemensamt lån, från vilken denne betalar återbetalningarna till Fellow Finance som sköter återbetalningarna till investerarna. Fellow Finance tar hand om all lånerelaterad administration mellan parterna efter att låneavtalet har ingåtts.

För företag

Finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag har blivit allt mer diversifierade. Genom Fellow Finance ges finska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om lånbaserad crowdfunding direkt från marknaden. Stora företag har i åratal haft chans till detta genom utfärdandet av obligationer. På vår plattform ges även små och medelstora företag tillgång till en kompletterande finansieringskanal för lånbaserad crowdfunding. Här kan företag ansöka om lån för tillväxt samt finansiera sina kundfordringar för att förbättra sin likviditet.

För investerare

På vår plattform kan enskilda privatpersoner eller företag få tillgång till investeringar i P2P-lån och företags crowdfunding-lån. Fellow Finance hittar, identifierar och utvärderar låneansökanden. Du väljer själv till vem och under vilka förutsättningar du är villig att låna ut dina pengar till. De månatliga räntor och återbetalningar du erhåller kan enkelt återinvesteras i hundratals nya lån till de kriterier du väljer. På detta sätt får du också uppleva ränta-på-ränta-effekten. Avkastningen på lån korrelerar inte nämnvärt med aktie- eller andra räntemarknader, vilket gör det till ett utmärkt komplement för att diversifiera en investeringsportfölj. Vi möjliggör investering i lån för alla, helt kostnadsfritt på den primära marknaden med begränsad kreditrisk, tillhandahållet av Finlands mest erfarna team. Du kan börja investera i lån här.

Läs mer om oss

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Nyheter

   Social media