Renoveringslån

Återbetala ditt lån med flexibla lånevillkor och till en rimlig ränta anpassad till dina renoveringsbehov. Fellow Finances populära renoveringslån är idealiskt för så väl små ytbehandling som större renoveringsprojekt. Du kan också få ett snabbt och kortsiktigt lån för nybyggnationer för att öka den totala budgeten då kostnader har en tendens att rinna iväg. Förbättringar av hemmet räknas även det som renoveringsfinansiering.

Finansiering för renoveringar kan erhållas genom Fellow Finance renoveringslån upp till 500 000 kr med räntor från 2,99%. Du behöver inte ens traditionella och tidskrävande säkerheter eller garantier för ett beviljas ett lån. Lånens löptid sträcker sig från 1 år upp till 10 år, men du kan flexibelt välja att återbetala ditt lån när som helst utan extra kostnad. Om nödvändigt har du möjlighet att dra fördel av återbetalningsfria månader eller senareläggande av avbetalningens förfallodag med två veckor. Om du vill kan du även höja ditt lån var tredje månad.

Ränta på renoveringslån

Räntan på ditt renoveringslån bestäms genom en auktionsprincip. Vi erbjuder en P2P-tjänst där privatpersoner lånar ut pengar till varandra enlighet med ömsesidigt överenskomna villkor. Som låneansökande har du möjlighet att bestämma en viss högsta räntesats för ditt renoveringslån, vilket fungerar som ett filter för låneerbjudanden och gör att du endast kan se låneavtal från andra som matchar dina satta kriterier. Likaså måste långivare konkurrera om din låneansökan eftersom du bara får erbjudanden från de som är villiga att erbjuda dig ett lån till lägsta ränta.

När du har fått ditt låneerbjudande kan du granska det och se vilken räntenivå det slutgiltiga erbjudandet stannar på och själv bestämma om du accepterar eller avböjer låneerbjudandet. Att göra en låneansökan betyder inte att du måste ta ut ditt renoveringslån. På grund av processen av skapandet av låneräntan har P2P-lån blivit ett av de mest fördelaktiga lånealternativen på lånemarknaden när man jämför den effektiva räntan från olika långivare. Detta grundas på att det inte är vi som sätter räntan utan den skapas enligt marknadens tillgång och efterfrågan.

Beräkna månatlig avbetalning för lånet

kr/mån

Ansök om lån

Representativt exempel: Ett lån på 120 000 kr med 8 års återbetalningstid och årsränta om 8,0 % har en effektiv ränta på 8,42 %, inkl.uppläggningsavgift på 499 kr. Totalt belopp att betala (inkl. amortering, ränta och avgifter) uppgår till 163 526,32 kr fördelat på 96 avbetalningar, vilket motsvarar 1 703,40 kr/månad. Exemplet är beräknat 2018-05-16 och förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under kreditperioden.

Fellow Finance Abp har en betalningsinstitutslicens från Finansinspektionen.

Finansiera din renovering snabbt

Fellow Finances renoveringslånetjänst är utformad så att du snabbt kan ansöka om reparationslån när du behöver det. Du kan fylla i en kostnadsfri ansökan inom bara några minuter. Du kommer att få lånebeslutet omedelbart efter du har gjort din låneansökan. Om du accepterar ditt låneerbjudande kan du få renoveringslånet utbetalat till dig eventuellt redan under samma dag, på vardagar mellan kl. 9-17.

Det är vanligt att kostnaden för ombyggnation eller renovering ofta överskrider den ursprungliga budgeten snabbt. En orsak till detta kan vara att man stöter på problem under renoveringen som man förbisåg under beräkningen av den tidiga ekonomiska kalkylen för projektet. En annan enkel anledning är att felberäkningar har gjorts i den ursprungliga budgeten och att den inte kan användas för att beräkna den faktiska totala kostnaden för renoveringen. Dessutom kan olyckor inträffa på byggarbetsplatsen eller att maskiner slutar fungera vilka båda förlänger den ursprungliga tidsplanen vilket automatiskt ökar kostnaderna därtill. Som ett resultat finns det många orsaker till att utgifterna inte följer den ursprungliga budgeten. Med Fellow Finances snabba lånhanteringsprocess kan du snabbt ansöka om ett kortfristigt renoveringslån till en passande ränta vid överraskande situationer.

Råd för renoveringslån

För att underlätta ditt renoveringsprojekt har vi nedan samlat viktiga tips och råd angående en framgångsrik renovering och det valet av rätt renoveringslån. Vi kommer till exempel förklara varför jämförelse är en grundläggande del av alla renoveringsprojekt och varför ett renoveringslån borde ses som en investering och inte en kostnad.

Jämför olika reparations- och renoveringsföretag

Renoveringsmarknaden i Sverige är full av företag med anmärkningsvärd kompetens till rörliga priser. Med andra ord är jämförelse mellan olika tjänsteleverantörer grundläggande för att få den bästa kvaliteten till det lägsta priset. Naturligtvis är du mest intresserad av det billigaste renoveringserbjudandet när du gör jämförelser – på detta sätt kommer du att ha mer pengar till avbetalningarna för ditt renoveringslån samt andra levnadskostnader. Kom dock ihåg att titta på helhetsbilden och fundera på vilket lån som erbjuder den bästa priskvaliteten. Det behöver inte alltid vara mest förmånligt att automatiskt välja det billigaste anbudet om företaget verkar opålitligt – kvaliteten kan mycket väl överensstämma med det. I det långa loppet kommer det inte att vara värt att spara några kronor om du inte är nöjd med det nyrenoverade vardagsrummet du ska ha de närmaste 20 åren. Samma regel gäller för lån: Var alltid noga med att jämföra olika alternativ med varandra för att få det bästa renoveringslånet.

Renoveringslån som en investering och inte en kostnad

Att ta ut ett lån för att finansiera renovering eller reparation av hemmet bör alltid ses som en investering snarare än en kostnad. Detta perspektiv innebär att en klokt utformad renovering kommer att höja värdet på lägenheten och samtidigt förbättra din livskvalitet genom bättre levnadsförmåga. Dessutom, på lång sikt, är det betydligt billigare att ta tag i ombyggnadsbehovet så snart du får vetskap om detta. Istället för att senarelägga detta eller helt enkelt inte genomföra det över huvud taget. I media stöter vi ofta på nyheter där en renoveringsfaktura inte har blivit betalad och att renoveringen har blivit förlängd så länge att reparationskostnaderna är många gånger högre än vad den skulle varit om renoveringen hade slutförts direkt. Till exempel, om fuktisolering i ett våtrum visar sig vara defekt är det lämpligt att åtgärda felet så snart som möjligt innan fukten kommer in i byggnaden. Enkelt uttryckt ska ett genomtänkt renoveringslån ses som en långtidsinvestering istället för en kostnad.

Ansök om lån

Eller vill du få mer information om lånet?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående, senast nästa arbetsdag, och berätta mer.

  • Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00.
  • Kontakta oss och utnyttja vår ekonomiska expertis, vi hjälper dig gärna.
  • Vi hjälper dig även personligen att fylla i din låneansökan.