Fellow Finance API

Fellow Finance Order API tillåter investerare att integrera med Fellow Finances plattform. API:n är skapad för investerare som vill använda deras egna kreditvärderingskriterier. Fellow Finances Order API ger direkt åtkomst till kreditansökningsflödet med en möjlighet att lägga ett erbjudande omedelbart.

Order API:n skickar omedelbart varje ny kreditansökan till API investerare och för in nya investeringserbjudanden till Fellow Finances marknadsplats från investerarens API.

Användare av API:n och Fellow Finances webbplatsanvändare har liknande möjligheter att investera i nya låneansökningar.

Vem kan använda API:n?

Fellow Finances Order API kan användas till att:

API:ns funktioner kan utnyttjas genom att skapa RESTful-tjänster enligt Fellow Finances Order API-specifikationer, således krävs solida programmeringsfärdigheter och förmåga att utnyttja kreditmodellering för att ansluta sig till orderflödet med anpassad mjukvara och verkställa den önskade investeringsstrategin effektivt. API:n är inriktad på instiutionella investerare men kan också bli utnyttjad av privata låntagare med de krävda färdigheterna.

Vilka tjänster är tillgängliga?

Nuvarande Order API- tjänster för långivare inkluderar:

Tjänsterna utvecklas ständigt och användningen av API:n är nogrannt kontrollerad för att säkerställa tillförlitlig kreditansökningsleverans och investeringsprocesser.

Hur aktiverars Order API?

Följande två steg krävs för att aktivera programmeringsgränssnittet:

Vänligen kontakta kundtjanst@fellowfinance.se för ytterligare instruktioner.

Överblick av Order API:n

För att kunna arbeta med API:n måste en investerare bygga en RESTful API som kan användas över HTTPS protokoll. All kommunikation mellan Fellow Finance och investerarimplementering av Order API är baserad på standard HHTP-metoder.

All API-data överförd av och till Fellow Finance är application/json kodad​. Exempel:

curl -X POST "https://​yourdomain.com/api/ExternalApiAccept" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d "{"LenderNumber":"12", "BidAmountWon":12.2, "ExternalReference":"123"}"

Order API beskrivning

Fellow Finance Order API är en RESTful API som använder standard HTTP-samtal för dataöverföring. Den är utformad för att vara så enkel som möjligt med minimal ansträngning som krävs för applikationsutvecklare.

För att kunna arbeta med Order API måste en investerare implementera och publicera metoderna. Fellow Finance kommer att POSTa data för varje investerar Order API samtidigt. För närvarande är väntetiden för en investeringsorder 5000 millisekunder. Svar innehållande en investeringsorder som inte ges inom den tidsramen kasseras, därigenom är de inte en del av lånallokeringsprocessen.

API Definitioner

Följande tabell beskriver de åtgärder som utförs till RESTful Order API av Fellow Finance:

Purpose HTTP Verb URI Request and response description
New credit application POST https://yourdomain/ffOrder New application request body and response definition
Accepted investment POST https://yourdomain/ffOrderAccept Accept request body and response definition
Declined investment POST https://yourdomain/ffOrderDecline Decline request body and response definition
Cancelled investment POST https://yourdomain/ffOrderCancel Cancel request body and response definition

Order API ​URI måste specifikt anges i Autoinvestor-inställningar. URI för den nya kreditansökan används som basen för URI för Acceptera/Avböj och Avbryt POSTs. Basen för URI kommer att ändras med villkoren Acceptera/Avböj och Avbryt.

Exempel:

Action performed by Fellow Finance URI
POST new credit application https://yourdomain/ffOrder
Base URI set up by investor
POST Accept https://yourdomain/ffOrderAccept
Generated by Fellow Finance from the base URI
POST Decline https://yourdomain/ffOrderDecline
Generated by Fellow Finance from the base URI
POST Cancel https://yourdomain/ffOrderCance
Generated by Fellow Finance from the base URI

Ny kreditansökan

När en underkrediterad kreditansökan läggs in på marknaden är den omedelbart POSTad till alla API-allokerare. En investerare kan svara med ett investeringserbjudande inom en given tidsram.

Exempel på en ny kreditansökningsbegäran:

curl -X POST "https://yourdomain.com/api/ffOrder" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d "{
  "CustomerNumber": "sample string 1",
  "LenderNumber": "sample string 2",
  "ApplicationNumber": "sample string 3",
  "PrivateKey": "sample string 4",
  "Loan_Brand": 0,
  "Loan_Brand_Id": "sample string 5",
  "Loan_Amount": 6.0,
  "Loan_Purpose": 0,
  "Loan_Purpose_Id": "sample string 7",
  "Loan_Purpose_Int": 8,
  "Loan_MonthlyPmt": 9.0,
  "Loan_RiskClass": 10,
  "Loan_Length": 11,
  "Loan_Currency": "sample string 12",
  "IncomeAndExpenses_GrossIncomePerMonth": 13.0,
  "IncomeAndExpenses_CostOfHousingPerMonth": 14.0,
  "IncomeAndExpenses_OtherCostsPerMonth": 15.0,
  "IncomeAndExpenses_IncomeVerificationDatetime": "2016-03-09T19:58:58.6889315+00:00",
  "IncomeAndExpenses_OtherIncomePerMonth": 17.0,
  "IncomeAndExpenses_OtherLoanPaymentsPerMonth": 18.0,
  "IncomeAndExpenses_StatisticalExpensesPerMonth": 19.0,
  "IncomeAndExpenses_LoanPaymentsPerMonths": 20.0,
  "IncomeAndExpenses_CreditLimit_Base": 21.0,
  "LoanHistory_AveragePaymentDelay": 22.0,
  "LoanHistory_MaxPaymentDelayInDays": 23,
  "LoanHistory_PaidInstallmentCount": 24,
  "LoanHistory_CreditBureauReportingTime": "2016-03-09T19:58:58.6889315+00:00",
  "LoanHistory_PaidLoanCount": 26,
  "LoanHistory_PaidLoans": 27.0,
  "Customer_Age": 28,
  "Customer_Language": 0,
  "Customer_Language_Id": "sample string 29",
  "Customer_ResidenceType": 0,
  "Customer_ResidenceType_Id": "sample string 30",
  "Customer_ResidenceOwnership": 0,
  "Customer_ResidenceOwnership_Id": "sample string 31",
  "Customer_Gender": 0,
  "Customer_Gender_Id": "sample string 32",
  "Customer_MaritalStatus": 0,
  "Customer_MaritalStatus_Id": "sample string 33",
  "Customer_BusinessType": 0,
  "Customer_BusinessType_Id": "sample string 34",
  "Customer_EmploymentStatus": 0,
  "Customer_EmploymentStatus_Id": "sample string 35",
  "Cust_City": "sample string 36",
  "Customer_Children": 37,
  "Customer_EducationLevel": 0,
  "Customer_EducationLevel_Id": "sample string 38",
  "Customer_hasCreditCard": true
}"

Example ​response for new credit application from an investor API:

"{ "InvestmentAmount": 499.80, "InvestmentRate": 17, "ExternalReference": "​123445" }"

För detaljerad information om uppräkningarna, se API-defintioner.

Accepterad / Avböjd / Avbruten

Efter att alla investeringsordrar är på plats så blir en kreditansökan allokerad med investeringsordrar. Om API-Ordern är accepterad bland de lägsta deltagande ordrarna så kommer Fellow Finance att POST Accept med investeringsbeloppet.

Börja investera

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Nyheter

      Social media