15.4.2019 16:00 MARKNADSÖVERSIKT

Marknadsöversikt

Genom Fellow Finance kan du investera i Peer to peer-lån i 5 olika länder samt även i finska företagslån och fakturafinansiering. Vi kommer nu ta en närmare titt på Peer to peer-lån i den tyska marknaden. I framtiden kommer vi även ge en översikt av alla våra marknader.

Tyskland Sverige Danmark Finland Polen
Befolkning 82,38 miljoner 10,04 miljoner 5,77 miljoner 5,56 miljoner 38,06 miljoner
Valuta Euro (EUR) kronor (SEK) danske kronor (DKK) Euro (EUR) zloty (PLN)
BNP per capita 44 469,91 USD 53 442,01 USD 56 307,51 USD 45 703,33 USD 15 751 USD
Anställningsprocent 75,40 % 68,10 % 65,90 % 72,10 % 68,00 %
Arbetslöshetsprocent 3,3 % 6 % 3,8 % 5,4 % 5,8 %
Genomsnittlig hushållsstorlek 2 2 2 2 3
Genomsnittlig lön 3 516 EUR/mo 3 133 EUR/mo 3 804 EUR/mo 3 175 EUR/mo 1 999 EUR/mo

Översikt av tyska marknaden

Vi öppnade den tyska lånemarknaden för våra investerare hösten 2017 och lånevolymen har vuxit snabbt under de senaste månaderna i vår tjänst. Volymen har särskilt vuxit snabbt efter att vi har börjat samarbeta med den största låneförmedlaren i Tyskland - Check24. Med deras hjälp har kunder effektivt hittat vår tjänst.

Vi samarbetar också med Wirecard Bank. Samarbetet möjliggör det för oss att erbjuda vår tjänst helt digitalt även till våra tyska kunder, precis som i de andra marknaderna. I Tyskland görs identifieringen av kunder med hjälp av IDNow, där kunder kan identifiera sig antingen genom video eller genom att gå till ett postkontor och göra det där. På postkontoret kontrolleras personen som identifieras, identifieringsdokumentens giltighet, bekräftelsedatum, giltighetsperiod och jämför informationen med den i ansökan. IDNow tillhandahåller en bild och video av identifieringsprocessen till Fellow Finance. Denna videoidentifieringsprocess är godkänd av den tyska Finansinspektionen. På postkontoret gör kunden istället en personlig identifiering genom att fysiskt vara på plats. Postkontoret tillhandahåller då indentifieringsdokumenten till Fellow Finance. Kunders betalningshistorik och möjliga betalningsanmärkningar kontrolleras genom det nationella kreditinformationssystemet (Schufa).

alttext

Tyska låntagare

Den tyska marknaden skiljer sig från våra andra marknader. De har fortfarande en väldigt traditionell bankverksamhet och de har inte riktigt snabblån med anledning av deras lagstiftning och reglering. Att ansöka om lån utan att fysiskt besöka en bank är fortfarande nytt för många och ovanligare än till exempel Sverige eller andra nordiska länder. Fellow Finance erbjuder möjligheten att ansöka om lån online, både enklare och snabbare än vad tyskar vanligtvis är vana vid genom sina banker.

Å andra sidan har vi också märkt att låntagare är mer försiktiga i allmänhet än vad låntagare i andra marknader är. Detta beror förmodligen delvis på grund av Schufa. Detta register tillhandahåller information om personens utestående lån och deras nuvarande betalningssituation, om detta register påvisar misskötta lån kan detta påverka och leda till svårigheter i vardagen. Syftet med detta register är att förhindra överbelåning och redan tidiga mindre problem kommer att påverka Schufa-betyget negativt. Andra särskilda orsaker som påverkar Schufa-registret negativt kan vara ändringar av bank, stort antal kreditkort (även om dessa inte har någon öppen kredit), sena betalningar, låga belopp på sina konton etc. Detta är en av anledningarna varför folk sköter sina betalningar i tid. Detta register har en stor påverkan på Fellow Finances kundbedömning.

saksan lainavolyymin jakauma

Räntan för tyska P2P-lån ligger runt 8 till 10 % beroende på kreditbetyg.

Fordringshantering och inkasso

Inkasso av obetalda lån sköts i Tyskland i samarbete med vald inkassobyrå. Vi skickar påminnelser till kunder med försenad betalning och försöker nå kunden per telefon. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga för att få kunden att betala kommer indrivningen att överföras till inkassobyrå och om nödvändigt med juridiska åtgärder. För tillfället säljer vi inte obetalda lån till inkassobyråer.

saksan markkina ja korkotasot

Inget på denna sida är eller kan tas som en rekommendation för investering. Det finns alltid risker involverade med investering och investeraren måste ta hänsyn till dessa vid investeringsbeslut. Investerare måste även ta hänsyn till sina egna investeringsmål och sin egen finansiella situation. Investeringars värde och avkastning kan ändras och det finns en möjlighet att förlora hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inget löfte för framtida avkastning. Du kan läsa mer om riskerna här.