5.2.2018 12:45

Banco BNI Europa börjar investera genom Fellow Finances plattform

Som den första europeiska banken har Banco BNI Europa har börjat investera i lån genom Fellow Finances plattform. Som en modern bank och en föregångare inom FinTech-partnerskap kommer Banco BNI Europa nu att vara närvarande på den nordiska och centraleuropeiska privat- och SMF-lånemarknaden som investerare genom Fellow Finance.

“Moderna banker expanderar och växer genom partnerskap. Fellow Finance möjliggör och erbjuder en enkel tillgång till att investera i nordiska och central europeiska konsument- och SMF-lån genom dess plattform. Genom sitt investeringskonto hos Fellow Finance kan Banco BNI Europa diversifiera deras balansräkningsinvesteringar till finska och tyska lån, både enkelt och kostnadseffektivt. Detta är ett exempel på att banker inte behöver skapa egna dyra verksamheter på marknaderna utan istället effektivt göra inträden på marknader genom marknadsplattformar för lån. Det är även ett exempel på hur baker också kan utnyttja närvaron av FinTech i sin kärnverksamhet", säger Jouni Hintikka, VD för Fellow Finance

“Investering i konsument- och SMF-lån genom Fellow Finance erbjuder oss en utmärkt möjlighet att expandera vår verksamhet och vi är väldigt nöjda med Fellow Finances analytiska och professionella hantering av kreditförmedling", säger Pedro Pinto Coelho, styrelseordförande för Banco BNI Europa.

Hittills har Banco BNI Europa ingått i fjorton FinTech partnerskap med europeiska FinTech ledare över kontinenten. Banken hade en tillväxt på 41 procent vilket resulterade i att i slutet av 2017 översteg totala tillgångar 500 miljoner euro och Banco BNI Europa hänvisar sitt fokus på "innovativa produkter" som en förklaring till det förbättrade resultatet.