}

29.4.2019 17:10

Beslut under Fellow Finance årliga bolagstämma och styrelseledningen den 3 April 2019.

Under Fellow Finance bolagsstämma godkändes årsredovisningen och uteslöt styrelsemedlemmarna samt verkställande direktör från ansvar för det finanisiella året 2018. Styrelsemedlemmarnas förslag att betala dividend på 0.04 EUR per aktie godkändes. Läs mera på den engelska sidan:

Resolutions of the Annual General Meeting 2018.