29.1.2018 13:02

Fellow Finances Bokslutskommuniké 2017

Fellow Finance Abp 1.1.-31.12.2017

Fellow Finances intäkter ökade med 55 % från tidigare år till 8,7 (5,6) miljoner Euro och hade ett rörelseresultat på 2,4 (0,9) miljoner Euro. Bolagets verksamhet och antalet lån som förmedlats via utlåningsplattformen fortsatte att öka kraftigt under 2017. Under det senaste året har Fellow Finance förmedlat konsument- och företagslån med ett värde på 99,2 (+120%) miljoner Euro, och antalet låneansökande ökade med 140 % från 2016. Fellow Finance var den största crowdfunding och P2P-tjänsten i de nordiska länderna när det gäller förmedlade lån under 2017 (AltFi Data). Viktiga milstolpar under förra året var marknadsinträdet i Tyskland och lanserandet av flexibla och effektiva fakturafinansierings-tjänsten för finska företag. Fellow Finance blev också den första crowdfunding och P2P-plattformen som har godkänts som ett betalningsinstitut av den finska Finanasinspektionen.

Under 2018 ska företaget fortsätta expansionen till nya marknader och investera signifikant i dess tjänsteutveckling. Dessa huvudåtgärder syftar till att öka och upprätthålla det operativa och tekniska ledarskapet när det kommer till europeisk crowdfunding och P2P-tjänster. Detta för att underlätta lanseringen av nya innovativa finansieringstjänster för en stor kundbas i Europa.

Bolagets styrelse bestod av of Karri Haaparinne som ordförande och Teemu Nyholm, Jouni Hintikka, Harri Tilev, Pontus Oinonen och Pekka Samuelsson.

Bolagets revisor var Timo Helle, Auktoriserad revisor. Företaget har överlämnat Compliance-funktionen till Lexia Attorneys Ltd och den interna redovisningen till Soinio Ltd.

För mer information vänligen kontakta, Jouni Hintikka, VD Fellow Finance Plc, Tel. +358 40 5855 009, jouni.hintikka (at) fellowfinance.fi

Fellow Finance - Crowdfunding för Personer och Företag

Fellow Finance är den största crowdfunding-plattformen i norra Europa och den enda som erbjuder både en P2P-lånetjänst till konsumenter och en lånbaserad crowdfunding för företag. Fellow Finance har förmedlat lån för över 205 miljoner Euro, plattformen har blivit använd av över 282 000 låntagare och över 6400 investerare från 43 olika länder. På vår marknadsplats kan investerare investera i finska, polska, och tyska P2P-lån och finska långtids- och korttidslån. Fellow Finance Abp är regulerat av den finska Finansinspektionen och är en auktoriserad betalningsinstitution. Bolaget är ägt av dess grundare och ett finskt bolag vid namn Taaleri Plc, som även är listat på Helsingforsbörsen.

Registrera dig som investerare

Att öppna ett konto i tjänsten är kostnadsfritt och innebär inga skyldigheter att investera i lån. Som registrerad medlem har du tillgång till vår marknadsplats för lån online och du kan i lugn och ro granska de låneansökningar som finns tillgängliga.