18.6.2018 13:00

Fellow Finance expanderar till Sverige

Fellow Finance, den ledande utlåningsplattformen i norra Europa, lanserar en ny kanal för personlig finansiering till svenska kunder och samtidigt en möjlighet för investerare att börja investera i svenska konsumentlån.

Vid lanseringen kommer Fellow Finance erbjuda sina tjänster till individuella låntagare och planerar att i framtiden introducera ett företagslånsalternativ för företag.

”Vi är glada över att vara på den svenska marknaden eftersom Sverige är en naturlig del av vår strategi att bli den ledande crowdfunding och crowdlending-plattformen i Europa. Vi ser stor potential i Sverige och är glada att introducera fördelarna med person-till-person-lån för låntagare såväl som investerare”, berättar Jouni Hintikka, VD och koncernchef.

Fellow Finance är den enda tjänsten där en investerare enkelt kan investera i företags- och konsumentlån över flera länder och därigenom få en bred gränsöverskridande diversifiering av investeringarna samt få tillgång till ett nytt tillgångsslag. Fellow Finance har som mål att omvandla den traditionella balansräkningsutlåningen från banker till direkt utlåning mellan individer och företag.

”Investerande och lånande på Fellow Finances digitala plattform är enkelt, pålitligt och transparent. När man jämför vår tjänst med de traditionella finansieringskanalerna så som banker och utlåningsinstitutioner är den stora skillnaden att investerare lägger bud i en auktion för att finansiera lånet. För låntagare betyder detta att denne kommer erhålla de lägsta erbjudanden för sitt lån. För investerare erbjuder plattformen en möjlighet att investera direkt i konsument- och företagslån, och därigenom enkelt diversifiera investeringarna i flera lån”, fortsätter Hintikka.

Sedan starten 2014 har Fellow Finance förmedlat finansiering över 270 miljoner euro mellan investerare och låntagare, och dess volym gör företaget den största lånbaserade crowdfunding- och person-till-person-utlåningstjänsten i Norden (källa: Altfi). Fellow Finance betjänar låntagare i Finland, Sverige, Tyskland och Polen samt har investerare från 50 olika länder. 2017 var marknadsandelen i Finland för Fellow Finance 39 % (källa: Finlands Bank).

”Vår snabba tillväxt visar oss att en kundvänlig och transparent serviceinriktning är högt värderat av våra kunder samtidigt som det är hög efterfrågan på alla marknader vi är verksamma i. Låntagarna som har fått finansiering genom vår plattform har uppskattat användarvänligheten vid ansökan om lån och möjligheten att få de bästa erbjudandena från investerare. Investerare har varit väldigt nöjda med möjligheten att enkelt investera i ett tillgångsslag som inte korrelerar med de mer traditionella tillgångsslagen så som aktie- och obligationsinvesteringar”, säger Hintikka.

Att driva en crowdlending och crowdfunding plattform i Sverige kräver betalningsinstitutstillstånd. Fellow Finance innehar ett betalningsinstitutstillstånd från finska Finansinspektionen och tillhandahåller sina tjänster inom EU och EES-området över gränsen från Finland till Sverige och har registrerats i Företagsregistret av svenska Finansinspektionen.

För mer information:

Jouni Hintikka, VD, Fellow Finance Abp, +358 40 5855 009, jouni.hintikka(at)fellowfinance.fi

Fellow Finance – Crowdfunding för människor och företag

Fellow Finance Abp är den ledande marknadsplatsplattformen för utlåning i norra Europa och den första utlåningsplattform vilken erbjuder både en person-till-person-utlåningstjänst för privatpersoner och lånebaserad crowdfunding för företag. Fellow Finance har förmedlat finansiering på över 270 miljoner euro och tjänsten har 370 000 användare från 50 olika tjänster. Företaget ägs av dess grundare och finansbolaget Taaleri Plc och är ett auktoriserat betalningsinstitut som övervakas av finska Finansinspektionen.