12.5.2018 06:12

Fellow Finances nya hemsida är publicerad

Fellow Finance har publicerat den senaste versionen av den nya hemsidan. Den nya hemsidan ger en mer detaljerad bild av Fellow Finances produkter på marknadsplatsen samt avkastning och utveckling av marknaderna.

De största förbättringarna inkluderar: