29.8.2018 10:00

Nordens största P2P-lånetjänst har äntligen kommit till Sverige

Fellow Finance är den största person-till-person (P2P) låneplattformen i Norden. Genom Fellow Finance har investerare tillgång till svenska, finska, tyska och polska privatlån samt finska företagslån och fakturafinansiering. Fellow Finance har förmedlat finansiering för över 280 miljoner Euro och tjänsten har över 400 000 användare från över 50 länder. Fellow Finance har ett betalningsinstitutstillstånd utfärdat av Finansinspektionen. Företaget ägs av dess grundare samt Taaleri Oyj vilket är ett finansbolag listat på Helsingforsbörsen. Fellow Finances huvudkontor är beläget i Helsingfors, Finland.

Vilka nya tjänster erbjuder Fellow Finance på marknaden

Inga investeringskostnader på primärmarknaden

Att investera i lån är kostnadsfritt för alla. Inga, öppnings-, månads- eller hanteringsavgifter. Vi tar enbart en 1% avgift av lån sålda på andrahandsmarknaden.

Hög avkastningspotential

Den genomsnittliga årliga avkastningen efter kreditförluster har varit 10 % under de senaste 4,5 åren. Effektiv investeringsplattform, genomarbetad kreditriskpolicy och inga investeringsavgifter har varit huvudfaktorerna bakom den höga avkastningen. Investerare behåller alltid hela avkastningen för sig själva.

Under vår operativa historia har investerare i genomsnitt erhållit en årlig avkastning på 3-8%.

Avkastning för investerare visar ett avkastningsindex beräknat för de totala tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance enligt TWR-metoden (tidsvägd avkastning). Värdet på investeringarna definieras ett öppet lånekapital med avdrag för eventuella kreditförluster. Låneförlusten beräknas dagligen baserat på lånets avbetalningsförsening, realiseringsvärdet samt riskbedömningen. Under perioden 7/2014 – 11/2016 har reservationen för kreditförlust estimerats retroaktivt på grund av förändringen av beräkningen. Den historiska avkastningen för tjänsten är inte en garanti för framtida avkastning. Diagrammet innehåller inte utdelningar.

Den realiserade avkastningen% är den årliga avkastningen på investeringen (Internal Rate of Return, XIRR). Vid beräkning av intäkten tas hänsyn till ränteintäkter, realiserade kreditförluster och nuvarande lånekapital minus reservationen för kreditförlust för förfallna lån. I avkastningsfördelningen inkluderas investerare vilka har investerat mer än 3 månader samt diversifierat sina investeringar i minst 100 lån.

Volatiliteten för investeringarna har beräknats genom att beräkna från den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Volatiliteten av jämförelseindexet är beräknad på samma sätt. Corporate Bond Index: FTSE Euro Corporate Bond (EURCORP01=). High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (utdelningar inte inkluderat): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Sharpekvoten är beräknad genom den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Som riskfri ränta har Euribor 12 mån räntan använts under samma period. Sharpekvoten för jämförelseindexet är beräknat på samma sätt. Corporate Bond Index: FTSE Euro Corporate Bond (EURCORP01=). High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (utdelningar inte inkluderat): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Den största och snabbaste plattformen

Fellow Finance är den största P2P-låneplattformen i Norden. För närvarande är den månatliga lånevolymen uppskattningsvis 15 miljoner Euro, vilket leder till att även större kapital kan investeras genom vår marknadsplats. Storleken på marknadsplatsen försäkrar också att investerare snabbt kan distribuera kapital i lån då det finns ett stort utbud av olika lån tillgängligt.

Geografisk diversifiering

Fellow Finance erbjuder alternativet att diversifiera din låneportfölj i olika marknader och valutor. Vi erbjuder även mer kortsiktiga investeringsmöjligheter. Fakturafinansiering eller factoring, har en genomsnittlig löptid på 30 dagar med en årlig ränta på 6–10 %, vilket är unikt för ett så pass kortsiktigt företagslån. Fakturafinansiering är ett kortsiktigt företagslån där företagets försäljningsfaktura fungerar som en säkerhet för lånet. Detta investeringsalternativet har funnits tillgängligt hos oss i över 2 år och mer än 2 000 fakturor har finansierats och ännu har inget lån inte återbetalats.

Avancerad andrahandsmarknad

På vår andrahandsmarknad kan man köpa och sälja enskilda lån, vilket erbjuder en flexibel möjlighet att sälja delar eller hela låneportföljen. Detta försäkrar också att man snabbt kan sälja enskilda lån utan att vara beroende att en investerare vill köpa hela låneportföljen.

Hur testar jag tjänsten

1. Registrera dig på vår tjänst helt kostnadsfritt och välj till vem och till vilka villkor du är villig att låna ut dina pengar. Du kan investera individuellt i låneansökningar och/eller använda vår lånallokerare som investerar automatiskt i de låneansökningar som matchar dina utlåningskriterier.

2. Ett låneavtal hos Fellow Finance är skapat mellan investerare och låntagare när låntagaren accepterar låneerbjudandet. Fellow Finance tar hand om all nödvändig administration mellan de involverade parterna.

3. Återbetalningar och räntor betalas tillbaka till investerarna månadsvis. Dessa kan återinvesteras i nya lån för att få möjlighet att uppleva ränta-på-ränta-effekten.

4. Du kan ta ut delar av eller hela ditt investerade kapital när du vill genom att sälja lånen på andrahandsmarknaden. På vår investerarplattform har du alltid åtkomst till information om din låneportfölj i realtid. Du kan till exempel använda alla andra investerare som riktmärke för din låneportfölj.

Börja investera

Registrering för tjänsten är kostnadsfritt och kräver inte att du börjar investera i lån. Som en registrerad investerare får du fri tillgång till vår marknadsplats och kan själv studera låneansökningarna mer noggrant för att få en bättre uppfattning av vår tjänst.

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00