28.6.2018 12:45

Mer diversifiering genom svenska lån

Vår crowdfunding- och person-till-person-tjänst har expanderat till Sverige. Investerare kan nu bredda sin låneportfölj ytterligare med svenska konsumentlån, vid sidan av finska, tyska och polska konsumentlån samt finska företagslån. Att investera i lån är kostnadsfritt och den höga potentiella avkastningen korrelerar inte märkbart med aktie- och obligationsmarknaderna, vilket indikerar att lån är ett bra tillskott för hantering av din totala investeringsportfölj.

Överblick av den svenska marknaden

Villkoren för P2P-utlåning i Sverige är attraktiva ur en internationell synvinkel. Banker och kreditföretag tillhandahåller omfattande information om låntagarnas ekonomi och återbetalningsförmåga. I Sverige finns ett positivt kreditregister, vilket möjliggör det för banker och finansiella företag att bland annat införskaffa information, utöver betalningsanmärkningar, om låntagares nuvarande skulder. Ett positivt kreditregister är en viktig del av kreditanalysen av en låntagare vid bedömning av dennes förmåga att betala tillbaka lånet och för att förhindra situationer av överskuldsättning. Fortsättningsvis har Sverige, precis som Finland, en effektiv infrastruktur för återvinningsprocessen av förfallna lån som byggts upp genom kronofogdemyndigheten. Det ska också tilläggas att den omfattande användningen av BankID vid affärer online förbättrar identifikationen av låntagare och därigenom minskar risken för bedrägeri.

En effektiv och utvecklad utlåningsmarknad, ett positivt kreditregister för att förhindra överskuldsättning och en god återbetalningskultur är synliga i statistiken. Enligt den europeiska bankmyndigheten är nivån på förfallna lån en av de lägsta i EU (källa: Europeiska bankmyndigheten kvartal 4, 2017). Ur synvinkeln från en Euro-investerare är diversifiering av låneportföljen utanför euroområdet ett bra tillägg till riskhanteringen.

Varför ska man investera i svenska lån?

Hur börjar jag investera?

1. Registrera dig på vår tjänst helt kostnadsfritt och välj till vem och till vilka villkor du vill att dina pengar ska lånas ut till. Du kan göra låneerbjudanden manuellt för enskilda låneansökningar eller öppna en låneallokerare, vilket är vårt investeringsverktyg.

2. Ett låneavtal skapas mellan investeraren och låntagaren när låntagaren accepterar låneerbjudandet från investerarna genom att ta ut det erbjudna lånet. Fellow Finance hanterar all administrering mellan parterna involverade i lånet.

3. Du kommer att erhålla månatliga räntebetalningar och amorteringar från låneavtalet till ditt konto. Du kan även enkelt återinvestera ränta och amorteringar i nya lån och på så sätt få ränta på ränta.

4. Du kan ta ut räntebetalningar och amorteringar du har erhållit när du vill till ditt bankkonto. Du kan också sälja dina lån på vår avancerade andrahandsmarknad. I vår tjänst ser du alltid din portfölj och kassaflöden i realtid, samtidigt som vi erbjuder en mängd olika verktyg för att analysera din låneportfölj.

Börja investera

Att registrera sig som investerare i vår tjänst är kostnadsfritt och innebär ingen skyldighet för dig. Som registrerad investerare har du tillgång till marknaden, samtidigt som du kan lära känna vår tjänst och kan ta del av statistiken om de olika lånemarknaderna. Vi har redan mer än 7800 registrerade investerare på vår plattform.

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Informationen på denna webbplats är inte ett erbjudande att investera i konsumentlån eller massfinansierade företagslån, det kan inte heller tolkas som ett förslag att engagera sig i sådana aktiviteter, om inte annat avtalats. Klienten ansvarar för de finansiella resultaten från sina investeringsaktiviteter. Investeringsaktiviteter involverar alltid finansiell risk. Investerat kapital kan förloras antingen helt eller delvis och de eftersökta vinsterna kanske aldrig blir realiserade. Tidigare resultat är inte en garanti för motsvarande resultat i framtiden.