Bevaring av kundtillgångar

Detta inkluderar information om hur Fellow Finance Abp förvarar kundmedel på bankkonton helt åtskilda från företagets eget kapital. Kundtillgångarna är kundernas, det vill säga investerarnas, insatta kontantmedel i Fellow Finance-tjänsten.

Fellow Finance Abp skiljer i sin verksamhet egna tillgångar och kundernas medel från varandra. Underhåll och behandling av kundernas finansiella resurser på Fellow Finances kundkonton är ordnat på ett tillförlitligt sätt. Fellow Finance Abp:s kundhanterings- och bokföringssystem säkerställer att kundens tillgångar när som helst kan separeras från företagets egna medel och andra tillgångar. Samtidigt upprätthåller Fellow Finance i sitt kundhanteringssystem ett register över P2P-investeringar som gjorts av sina kunder och av de investerade kontantresurserna samt investerarnas motparter, det vill säga låntagarna. Kundmedel och dess förändringar kan på ett tillförlitligt och konsekvent sätt övervakas både sammanlagt och i de enskilda fallet med varje kund i Fellow Finance-tjänsten.

Kundtillgångar

Med kundtillgångar menas pengarna vilka kunder har överförts till kundkonton, hanterade av Fellow Finance, för P2P-låninvesteringar samt de ränte- och låneavbetalningar som kunderna får från P2P-lånen och andra betalningar som fås baserat på kundernas tillgångar.

Fellow Finances kundtillgångar förvaras i kundmedelskonton hanterade av Fellow Finance åt kunden. Uppdelningen av medel till kunderna görs genom Fellow Finances system. Systemen matchas dagligen med kontoinformationen. Kundspecifika kontobalanser uppdateras i Fellow Finances tjänst från vilken kunderna kan följa beloppen och se sina tillgångar i realtid.

Kundkonton finns i bankerna och skiljs från Fellow Finances eget kapital i bolagets konton genom att beteckna konton som kundkonton. Beroende på kund har alla tillgångar uppdelats i Fellow Finances egna system. Som ett resultat har medel separerats från Fellow Finance Abp:s egna och kundmedel.

Övervakning

Fellow Finance Adp är en autoriserad betalnings instutition reglerad av Finansinspektionen i Finland. Baserat på licensen kan Fellow Finance agera som en tjänsteleverantör enligt definitionen i lagen om betaltjänstdirektiv. Fellow Finance kan till exempel tillhandahålla betalningskonto till sina kunder, genomföra kundbetalningsorder, ta emot kundfonder och praktisera förmedling av person-till-person och crowdfunding lånetjänster.

Fellow Finance® är ett registrerat varumärke som tillhör Fellow Finance Plc. Fellow Finance grundades 2013 och vårt huvudkontor är beläget i Helsingfors, Finland.