Hantering av kundfeedback

Fellow Finance har definierat riktlinjer och rutiner för hantering av feedback från kunder. Syftet med dessa är att säkerhetsställa att kundens återkoppling behandlas på ett sammanhängande och lämpligt sätt, i enlighet med gällande lagstiftning.

En bra kundservice och kundreaktion en viktig del av Fellow Finances verksamhet. Våra kunder har rätt att hantera sin feedback effektivt, rättvist och utan dröjsmål. Återkoppling från kunder ger också viktig information om kvaliteten på våra tjänster och kundnöjdhet, samt att bidra till att vidareutveckla tjänster och praxis.

Kunden kan ge feedback till Fellow Finance genom att kontakta vår kundtjänst via telefon, e-post, brev eller genom att besöka vårt kontor i Helsingfors.

Kundklagomål behandlas huvudsakligen vid kontakt med kunden. Om detta inte är möjligt kommer klagomålet att vidarebefordras till den relevanta affärsenheten (konsument- eller företagskundtjänsten) för vidare bearbetning. Syftet är att hantera och reagera på klagomål så snabbt som möjligt, om möjligt inom en vecka efter mottagandet av klagomålet. Du kan kontakta kundtjänsten för mer information om hur du hanterar ditt klagomål.

Kundrespons och hanteringsrelaterade åtgärder lagras för att möjliggöra tillförlitlig uppföljning. Regelbunden feedback om kundernas återkoppling rapporteras också till Fellow Finances ledning.

Kontakta oss

Fellow Finance Abp
Kundtjänst

Båtsmansgatan 4 A
00150 Helsingfors
Telefon 08 501 655 40

Vardagar kl. 8.00 - 16:00
E-post: kundtjanst@fellowfinance.se