Förhindrande av en intressekonflikt

En intressekonflikt mellan en Investerare och en person med Åtkomst (en anställd hos Fellow Finance) kan uppstå om Åtkomstpersonen eller en annan Investerare besitter information som inte är tillgänglig för andra Investerare med hänseende av låneansökan som är tillgänglig för investering i Tjänsten (Fellow Finances webbplats).

Fellow Finance erbjuder följande Tjänster där en intressekonflikt kan uppstå:
- Förmedling av P2P-lån
- Förmedling av crowdfunding-baserade företagslån

Fellow Finance har implementerat en policy för att identifiera och förhindra intressekonflikter. Policyn för förhindrandet av intressekonflikter medför utbildning, interna instruktioner och administration för åtkomst av låneorganisationssystemet.

Åtkomstpersonen följer och lyder den interna policyn av förhindrande av intressekonflikter.

Åtkomstpersoner (anställda hos Fellow Finance) och närmaste familj (någon av följande släktingar som delar hushåll med Åtkomstpersonen: barn, styvbarn, barnbarn, förälder, styvförälder, mor- och farförälder, make, maka, syskon, svärmor, svärfar, svärson, svåger, svägerska, inkluderat adoptivförhållanden. Denna term inkluderar också någon närstående eller orelaterad individuell person som är bosatt med eller ekonomisk beroende av, eller vars investeringar kontrolleras av, eller vars finansiella stöd är väsentligt bidrar till Åtkomstpersonen, inklusive ”relationer”) kan investera i lån endast via investerarplattformens användargränssnitt. Åtkomstpersoner är förbjudna att köpa lån på andrahandsmarknaden och kräva Vd:ns tillåtelse att sälja lån på en sådan marknad. Om en Åtkomstperson har investerat i ett företagslån, kommer alla andra Investerare i det lånet att informerats via lånedetaljer publicerade i onlinetjänsten. Åtkomstpersoner är förbjudna att ta ut lån från Investerare.

Dock, om de ovannämnda förhindrandemekanismerna misslyckas och intressekonflikt uppstår vid låneansökningsprocessen, kommer Investerare att bli informerade om intressekonflikten före genomförandet av investeringen. Investeraren kommer att ha en möjlighet att ta ut sin investering. Låneansökningsprocessen kan också avbrytas på grund av upptäckandet av intressekonflikten på initiativ från Investeraren eller Fellow Finance.