Avgifter

Fellow Finances avgifter för låntagare och Investerare

Avgifter för låntagare

* Låneansökan: kostnadsfritt
* Räntan bestäms genom ett avtal mellan långivare och låntagare och är fast för hela låneperioden.
* Öppningsavgift för lånet: 499 kr
* Tidig återbetalning: kostnadsfritt
* Ändring av återbetalningsplanen för lånet: 150 kr
* Avbetalningsfri månad: 150 kr

Representativt exempel: Ett lån på 120 000 kr med 8 års återbetalningstid och årsränta om 8,0 % har en effektiv ränta på 8,42 %, inkl.öppningsavgift på 499 kr. Totalt belopp att betala (inkl. amortering, ränta och avgifter) uppgår till 163 526,32 kr fördelat på 96 avbetalningar, vilket motsvarar 1 703,40 kr/månad. Exemplet är beräknat 2018-05-16 och förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under kreditperioden.

Avgifter för Investerare

* Registrering: kostnadsfritt
* Investering av ytterligare medel: kostnadsfritt
* Uttag av investering: kostnadsfritt
* Indrivning av förfallna lån: kostnadsfritt
* Sälja lån på andrahandsmarknaden: 1 % provision

För de svenska person-till-person-konsumentlånen kommer Fellow Finance att lägga till en serviceavgift för lånen bestående av 4 % årlig ränta. Serviceavgiften betalas således av låntagaren.