Investera i företagslån och kundfordringar

Investera i företagslån

Noggrann granskning

Solid kredithistorik och inkomster krävs för att lån.

Företagslån och kundfordringar som en investering

Diversifiering

Både långsiktiga och kortsiktiga företagslån finns tillgängliga.

Transparent investering i företagslån

Transparens

Inkluderar en beskrivning av företaget som ansöker om finansiering.

Personlig garanti och verklig säkerhet

Garanti och säkerhet

Minst personlig garanti men ofta också en verklig säkerhet.

Börja investera

Företagslån

Företagslån skiljer sig lite från privatlån, men investerare har samma möjlighet att diversifiera sina investeringar i hundratals lån precis som med privatlån. Investerande kan göras antingen individuellt eller automatiskt genom den lånallokeraren efter förinställda investeringspreferenser. Företagslån kan också säljas och köpas på andrahandsmarknaden. Företagslån inkluderar alltid entreprenörens personliga garanti och ofta även en verklig säkerhet så som fastigheter eller företagsinteckningar. Vi tillhandahåller alltid en utförlig beskrivning av företaget som ansöker om finansiering och syftet med lånet, som stöd för investerarbeslutet. Innan ett företagslåns ansökan publiceras för investerare på marknadsplatsen måste företaget ha ett tillräckligt kreditbetyg, säkerhet och/eller entreprenörens egna personliga säkerhet tillsammans med en positiv övergripande bild av den ansökanden solvens.

Fakturafinansiering

En annan form av företagsinvestering är factoring eller fakturafinansiering. Från investerarens synvinkel är fakturafinansiering en investering i ett företags kortfristiga, 14–90 dagars kundfordringar. Juridiskt är fakturafinansiering ett kortfristigt företagslån i vilket företagets försäljningsfaktura används som en säkerhet för lånet. Vad som gör fakturaköp till ett intressant investeringsalternativ är omsättningen av det investerade kapitalet. Eftersom lånets löptid i genomsnitt är 30 dagar får investeraren snabbt tillbaka det investerade beloppet med ränta. Den årliga räntan för fakturaköp för investerarna har varit i genomsnitt mellan 2–8%. Jämfört med andra kortsiktiga investeringsprodukter på marknaden är denna ränta extremt hög. Dessutom överförs inte kreditrisken till investerare utan behålls av företaget vilket finansierar fakturan. Investerare innehar kreditrisk mot företaget som har finansierat fakturan. Fellow Finance undersöker båda involverade parters kreditbetyg.

Investeringar i företag

Säkerhetsbedömning

Fellow Finance intervjuar en företrädare för företaget som ansöker om ett lån, innan låneansökan publiceras i tjänsten.

Förhandsbedömningen av ett företagslån, innan det publiceras på vår onlinetjänst, bygger på ett projekts övergripande bedömning av företagets solvens, affärsverksamhet, lånets syfte, garantens garantiansvar och värdering av säkerhetens verkliga värde.

Fellow Finance erbjuder endast investerare som uppfyller ovan nämnda kriterier företagslån.

Börja investera

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Nyheter

      Social media