Institutionella investerare

Crowdfunding och P2P-lån har ökat snabbt de senaste åren och är idag en globalt erkänd finansierings- och investeringsform. Lånen korrelerar inte nämnvärt med aktie- och andra obligationsmarknader, vilket gör dem väl lämpade för institutionella investerare som vill diversifiera sin portfölj och sprida sin risk. Vi är den största leverantören av crowdfunding-lån i de nordiska länderna med ett månatligt genomsnitt på över 20 miljoner Euro investerat i lån, vilket gör det möjligt att effektivt investera stort kapital i lån hos oss.

Fördelar vi erbjuder:

Du kommer att få en personlig rapport om dina investeringar, inklusive dina nyckeltal. Vi erbjuder även en unik tillgång till hela vår lånehistorik. Till exempel, för att analysera betalningsbeteendet hos låntagare baserat på demografiska faktorer kan du skapa egna investeringskriterier.

Vänligen observera att alla förmåner som nämnts tidigare är baserade på utvalda investerare och kräver separat förhandling för att kunna använda dessa.

Referenser

Följande företag är exempel på företag som investerat genom vår marknadsplats:

Citadele Bank

Citadele´s uppdtag är att modernisera banksektorn och erbjuda mer möjligheter för individer och företag i hela östersjönsregionen. Förutom klassiska banktjänster erbjuder Citadele dess kunder en rad tjänster baserade på nästa generations finansiella teknologi, inklusive deras moderna app, kontaktlösa betalningar och omedelbara betalningar. Citadele är den tredje största banken i Lettland räknat på antal kunder och andra störst räknat på antal företagskunder. Citadele-gruppen sköts från Lettland. Deras dotterbolag och filialer verkar i Lettland, Litauen och Estland.

Taaleri

Finansbolaget Taaleri Oyj är noterade på Helsingforsbörsen. Taaleri-koncernen består av tre affärssegment: Kapitalförvaltning, Finans och Energi. Under 2017 uppgick koncernens omsättning till cirka 81 miljoner Euro, bolaget förvaltade tillgångar till ett värde av 5,6 miljarder Euro och dess försäkringsportföljer uppgår till 1,5 miljarder Euro. Genom Fellow Finance erbjuder Taaleri ekonomisk förvaltning till sina kunder, det vill säga möjligheten att placera sitt kapital i vår marknadsplats för lån baserat på individuella investeringskriterier.

Banco BNI Europa

Banco BNI Europa är Portugals snabbast växande onlinebank. Banken strävar efter att utmana den traditionella banksektorn med sina strategiska partnerskap. Genom vårt samarbete lyckades banken snabbt och kostnadseffektivt diversifiera sin portfölj till nordiska och centraleuropeiska konsument och företagslån. Därigenom behövde banken själv inte skapa en kostnadskrävande operativ avdelning för nya marknader, utan fick på ett enkelt och effektivt sätt tillgång till utlåningsmarknaden genom vår helt digitala plattform. Under 2016 överskred bankens balansräkning milstolpen på 500 miljoner Euro.

Crowdcredit

Ett globalt japanskt fondbolag som försöker att främja ett mer effektivt kassaflöde genom att sammanföra låntagare med långivare över hela världen. Crowdcredit erbjuder sina kunder möjligheten att investera i lån genom vår marknadsplats. Företaget regleras av den japanska finansinspektionen.

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer, vänligen kontakta våra investeringsrådgivare nedan

Läs mer om oss

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Nyheter

   Social media