Stadig avkastning

 • Bra och stadig ränta från lånen
 • Korrelerar inte stort med aktier
 • Kostnadsfri investering

Riskhantering

 • Geografisk diversifiering
 • Garanti och ofta verklig säkerhet
 • Begränsad kreditförlust

Investeringar

 • P2P-lån
 • Företagslån
 • Kundfordringar

Investeraravkastning

Under vår operativa historia har investerare i genomsnitt erhållit en årlig avkastning 3-8%.

Avkastning för investerare visar ett avkastningsindex beräknat för de totala tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance enligt TWR-metoden (tidsvägd avkastning). Värdet på investeringarna definieras ett öppet lånekapital med avdrag för eventuella kreditförluster. Låneförlusten beräknas dagligen baserat på lånets avbetalningsförsening, realiseringsvärdet samt riskbedömningen. Under perioden 7/2014 – 11/2016 har reservationen för kreditförlust estimerats retroaktivt på grund av förändringen av beräkningen. Den historiska avkastningen för tjänsten är inte en garanti för framtida avkastning. Diagrammet innehåller inte utdelningar.

Läs mer om vår statistik

Investera till god avkastning och begränsad risk

Ny investeringsform 2018

Fellow Finance

Den största crowdfunding- och P2P-lånetjänsten i Norden för konsumenter och företag som letar efter lån och investerare som söker ränteintäkter.

Investeringar har förändrats

Registrering

Öppna ett kostnadsfritt investeringskonto och välj till vem och till vilka villkor du vill låna ut. Du kan investera i individuella låneansökningar eller automatiskt genom att öppna en lånallokerare.

Den nya investeringen är lån

Låneavtal

Ett låneavtal uppstår mellan långivaren och låntagaren när låntagaren tar ut det erbjudna lånet till sitt eget konto. Fellow Finance hanterar all administration mellan parterna.

Ränteintäkter från investeringen

Stabil avkastning

Du erhåller månatliga ränte- och avbetalningar som du kan välja att antingen ta ut eller återinvestera i nya lån och därmed få ränta på ränta. Du kan även sälja lån på andrahandsmarknaden.

Fellow Finance Abp har beviljats en betalningsinstitutslicens från Finansinspektionen.

Fellow Finance Abp är noterat på Nasdaq First North Growth Market Finland.

Ny diversifiering av investeringsportföljen

Avkastning och diversifiering

P2P-lån och företagslån erbjuder investeraren en god ränteintäkt. Den genomsnittliga årliga ränteintäkten har varit 3-8 % efter hänsyn tagits för kreditförlust. Lån ger också investerare tillgång till ett helt nytt tillgångsslag för att diversifiera sitt kapital. Avkastningen från P2P-lån korrelerar inte nämnvärt med aktie- eller andra räntemarknader, vilket gör P2P- och företagslån till ett bra komplement till förvaltning och diversifiering av kapital.

Bekanta dig med investeringsguiden
Aktuell ränteinvestering

Ränta på kapital

Investerarens avkastning är ränteintäkter på utlånat kapital. Räntan på lånet bestäms genom erbjudande från investerare till låntagare. Låneräntorna varierar vanligtvis mellan 5-20 % men beror på lånemarknaden samt låntagarens kreditbetyg. Räntan på lån gör det möjligt att erbjuda konkurrenskraftiga lån för låntagarna och samtidigt goda avkastningsmöjligheter för investerare.

Läs mer om avkastning
Investera med begränsad kreditförlust

Begränsad kreditförlust

I vissa peer-to-peer-lån är kreditrisken begränsad eftersom obetalda lån säljs till inkassobyråer. Dessutom erbjuds låneskyddsförsäkringar i samarbete med försäkringsbolaget AXA till finländska konsumenter i fall av arbetslöshet, långtidssjukskrivning och i händelse av dödsfall. I företagslån är kreditrisken inte begränsad men kommer med entreprenörens personliga garanti och ofta en verklig säkerhet.

Läs mer om risk
Alternativ investeringsform

Konsumenter och företag

Vår tjänst sammanför personer och företag som vill investera i lån och är i behov av finansiering. Både låntagaren och långivaren bestämmer till vilka villkor de är villiga att låna respektive låna ut till. I vår tjänst kan du investera i finska, danska, polska och tyska P2P-lån, finska företagslån och kundfordringar.

Ta reda på vilka som är låntagare
Ett nytt investeringsalternativ för alla

Nordens största

Fellow Finance är den största crowdfunding- och P2P-lånetjänsten i Norden, genom vilken över 500 miljoner Euro har förmedlats, till mer än 900 000 låntagare från över 17 000 investerare. Visste du att mer än 70 % av låneansökningarna avslås som en följd av vår strikta kreditpolicy?

Kolla in statistiken

Investering som passar alla

Överväger du ett nytt investeringsalternativ för att diversifiera din investeringsportfölj eller funderar du på att börja investera? Att investera i P2P-lån har gjorts enkelt och genomförbart för alla, oavsett om du är en mindre investerare, vill investera långsiktigt eller är en institutionell investerare. Vi säkerställer ett konfidentiellt och säkert sätt att investera i lån till privatpersoners och företag. Vi har använt oss av vår expertis och långa erfarenhet inom kreditriskhantering och investeringar och applicerat på vår onlinetjänst, vilken idag är den största och mest avancerade crowdfunding-plattformen i Norden. Vi gör investering i P2P-lån möjligt för alla, helt kostnadsfritt.

Bli en bankir 2021

Genom att investera i privat- och företagslån får du tillgång till ett tillgångsslag vilket bankerna tidigare haft ensamrätt till. Bankernas lönsamhet grundar sig i att de tar emot insättningar av pengar för att sedan låna ut dessa till låntagare men då till en högre ränta. I Fellow Finances lånetjänst tar vi bort banken som en onödig mellanhand och spararen, det vill säga investeraren, väljer själv vem denne vill förse med kredit. På det sättet får investeraren behålla hela ränteavkastningen från sina utlånade pengar, utan att behöva betala några avgifter till banken. Varför låna ut pengar till en bank till nollränta när du kan göra det direkt till andra med en högre ränta, begränsad risk och helt kostnadsfritt?

Kreditriskhantering

Fellow Finance hittar, identifierar och utvärderar alla låneansökande. Låntagare får inte ha någon betalningsanmärkning och den månatliga inkomsten måste vara tillräcklig för att återbetala lånet tillsammans med andra utgifter. Du väljer själv till vem och till vilka villkor du är villig att låna ut dina pengar till. För att underlätta detta betygsätts alla kreditvärdiga låntagare på en femgradig skala enligt vår kreditvärdighetsmodell. Betyget på kreditvärdigheten baseras på Microsoft Azure Machine Learning Model, vilken inkluderar hundratals olika variabler. Kreditbetyget bedömer och utvärderar låntagarens betalningsförmåga och kreditrisken som medföljer.

Diversifiering av portföljen

Du kan enkelt diversifiera din investering i hundratals lån, vilket minskar din kreditrisk väsentligt och samtidigt möjliggör det att erhålla en god avkastning med en låg volatilitet. Vi erbjuder också möjligheten att diversifiera din lånportfölj geografiskt i finska, polska, och tyska P2P-lån samt finska företagslån och kundfordringar. Genom att sprida din investering i minst 100 olika lån kommer även detta att bidra till att minska din kreditrisk. Högst 1 % av det totala kapitalet borde investeras i en enskild låntagare inom en enskild lånemarknad. Genom att investera i lån får du tillgång till ett helt nytt tillgångsslag, vilket har en väldigt låg korrelation med aktiemarknaden i övrigt. Detta gör det till ett användbart alternativ för investerare som önskar diversifiera sin portfölj ytterligare.

Börja investera

Vi erbjuder institutionella investerare

Läs mer om vad vi erbjuder för våra institutionella investerare

P2P-lån och företagslån erbjuder

Investering med hög avkastning

God avkastning

Den genomsnittliga årliga ränteintäkten från lån till våra investerare, inklusive kreditförluster, har varit ca 3-8 %.

Investera säkert

Begränsad kreditförlust

I vissa peer-to-peer-lån är kreditrisken begränsad eftersom obetalda lån säljs till inkassobyråer.

Sammansattränta investering

Ränta på ränta

Du kan enkelt och automatiskt återinvestera de månatliga avbetalningar du erhåller från låntagarna i nya lån och på så sätt uppleva ränta-på-ränta-effekten.

Ny diversifiering av investeringsportföljen

Diversifiering

Diversifiera din låneportfölj geografiskt i hundratals lån. Fördela samtidigt dina tillgångar i ett nytt tillgångsslag.

Investera transparent

Transparent

På ditt konto ser du alltid en aktuell version av din låneportfölj i realtid och du har tillgång till en mängd verktyg för att analysera din portfölj.

Kostnadsfri investering

Kostnadsfri tjänst

Marknadsplatsen är kostnadsfri för investerare att investera i låneansökningar. Vi har inga öppnings-, månads- eller abonnemangsavgifter för våra investerare.

Alternativ investering

​Säkerhet

Ränteintäkter är baserade på ett låneavtal mellan investeraren och låntagaren, du som investerare finansierar inte Fellow Finances verksamhet.

Investering andrahandsmarknaden

Andrahandsmarknad

Du kan, vid behov, sälja lån till andra investerare så att du snabbt kan få pengar.

Lär dig hur man investerar med vårt testkonto

Prova på att investera i lån

Prova tjänsten

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Läs mer om oss

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Nyheter

   Social media