Investeringsguide för investering i lån

Här nedan hittar du svar på vanliga frågor om P2P-lån från investerare. Om du inte skulle hitta svar på just din fråga hjälper vi dig gärna i vår kundtjänst på nummer 0850165540 och via e-post kundtjanst@fellowfinance.se vardagar kl. 8.00-16.00.

Du kan också testa vår marknadsplats genom Demo-portföljen här.

Demo-portföljen är skapad med riktiga pengar och fungerar exakt som den riktiga låneportföljen gör.

Vår onlinetjänst sammanför säkert och kostnadseffektivt människor och företag som vill investera med de som behöver finansiering. Som långivare bestämmer du till vem och i vilken takt du vill låna ut dina pengar. Således bestämmer låntagarna om de vill låna till den ränta du har satt. Fellow Finance hanterar all låneadministration mellan låntagaren och investeraren efter att låneavtalet har ingåtts. Låneavtalet är antingen ett avtal mellan två individer att utfärda och ta ett lån eller ett lån från en investerare till ett företag.

Med crowdfunding, söker oftast ett företag efter personer som är villiga att stödja ett företagsprojekt från ett nätverk från en bred publik, där varje individ bidrar med relativt små belopp av finansiering för ett enskilt projekt. P2P-lån är en underkategori av crowdfunding, där privatpersoner söker efter finansering.

Fellow Finance regleras och granskas av Finansinspektionen som en auktoriserad betalningsinstitution.

Fellow Finance Abp är den största crowdfunding- och P2P-lånetjänsten i Norden. Fellow Finance har beviljats en betalningsinstitutslicens av Finansinspektionen. Fellow Finance är noterat på Nasdaq First North Growth Market Finland. De största aktieägarna i Fellow Finance är dess grundare samt Taaleri Plc vilka är börsnoterade på Helsingforsbörsen. Läs mer om Fellow Finance

Kundens medel sätts in på bankkonton. Dessa likvida medel hålls åtskilda från Fellow Finance Abp:s egna kapital och noteras inte i Fellow Finances balansräkning.

Investerarens motpartsrisk är endast de låntagare vilka investeraren väljer att låna ut till. Fellow Finance Abp erbjuder endast marknadsplatsen online där investerare och låntagare kopplas samman. Alla låneavtal är avtal mellan låntagare och långivare, det vill säga investerarnas medel är inte en post i Fellow Finance Abp:s balansräkning.

Vi uppmanar investerare att betala skatt inom deras skattehemvist och rapportera eventuella vinster hos Fellow Finance till skatteverket.

Att placera pengar genom oss är säkert. Vi använder oss av Bank ID identifiering för att identifiera alla våra kunder och alla våra transaktioner görs via vår krypterade https-dataanslutning. Att använda vår tjänst är lika säkert som att använda bankers onlinetjänster.

Inom alla investeringsaktiviteter finns det alltid en risk för partiell eller total förlust av det investerade kapitalet. De huvudsakliga riskerna för långivarna är att låntagarna inte har förmågan att betala tillbaka lånet, förtidsåterbetalning av lånet samt likviditetsrisk, det vill säga hur snabbt och enkelt låneavtalet kan säljas. Läs mer om risk här.

För några av marknadernas p2p-lån är kreditförlusten begränsad genom att det återstående lånekapitalet säljs till inkassobyråer efter 90 dagar av försenad betalning. Priserna varierar mellan marknaderna. Du kan kontrollera den nuvarande prisnivån genom att logga in på investerartjänsten och se inköpsprocenten från låneallokeraren.

Vi skickar en betalningspåminnelse till låntagaren via e-post, brev och SMS. Om dessa åtgärder inte har effekt skickas två ytterligare krav på betalning via samma kommunikationskanaler innan det slutgiltiga kravet på avslutningen av lånet lämnas. Vi försöker även att nå låntagaren per telefon, för att till exempel komma överens om en betalningsplan och därmed göra låntagarens återbetalningsskyldighet mer flexibel.

 • Endast en del av avbetalningsbeloppet är försenat, så kriteriet för realisering är ännu inte uppfylld.
 • Realiseringen av lånet har blivit försenat på grund av rättsliga åtgärder, dokumentationen är under process hos inkassoföretaget. Realiseringen av lånet kommer att ske på ett normalt sätt så snabbt som möjligt.

Finska företagslån

Om låntagaren misslyckas att återbetala lånet eller räntan kan lånet omedelbart komma att avslutas för omedelbar återbetalning av hela det utestående lånet på en gång. Efter att lånet blivit avslutat överförs det till inkassoföretaget. Företagslån inkluderar alltid minst entreprenörens egen personliga garanti och ofta även en verklig säkerhet så som fastigheter eller företagsinteckningar för att minimera kreditrisken.

Finsk fakturafinansiering

Om fakturamottagaren inte betalar fakturan debiteras faktureringsavgiften till faktureringsbolaget. Om den finansierade fakturan inte tas emot av någon part kommer överföringen att överföras till ett inkassoföretag.

Vid företagslån och vid beräkning av lånen realiseras lånen genom laglig återhämtning, vilket innebär att lånet kan ackumulera en ganska lång fördröjning innan hela processen för realiseringen är avslutad.

Alla fysiska personer som har identifierat sig i vår tjänst och även tillhandahållit personuppgifter samt tillräcklig information om deras tillgångar och ursprunget av kapitalet de vill investera. Vi kräver denna information då det är i enlighet med lagen om motverkan och förhindrande av pengatvätt och terrorism.

Även företag kan agera långivare och öppna en kontoprofil online. Mer information om detta kan du få av vår kundtjänst.

Vår markandsplats fungerar som en förmedling av lån mellan privatpersoner. Inga öppnings-, månads-, eller abonnemangsavgifter. Endast vid eventuell försäljning av lån på andrahandsmarknaden kommer att bli debiterat till investeraren som en avgift på 1 % av det sålda lånets kapital.

Verksamhetsprincipen för vår tjänst är en auktion-till-marknaden mellan investerarna. Investerare som erbjuder det billigaste lånet, det vill säga den lägsta räntan, för låntagarna kommer automatiskt att bli valda, därefter kommer lånebeloppet att börjas att samlas in så att utlåning blir möjligt. Därefter bestämmer låntagaren huruvida denne accepterar eller avslår det mottagna låneerbjudandet. Låneansökande presenteras alltid med endast en räntesats, vilken är ett genomsnitt av investerarnas räntesatser, även om varje lån har dussintals eller till och med hundratals investerare som efterfrågar och erhåller olika räntor på sina pengar.

Finska konsumentlån inkluderar en ytterligare ränta på 2% som debiteras av Fellow Finance.

För konsumentlån är det lägsta lånebeloppet 25 euro/lån och för företagslån är det 100 euro/lån. Allokeraren kan också förse mindre summor för att helt ut kunna finansiera alla låneansökningar. Lånens löptider varierar beroende på lånemarknaden och du bestämmer själv hur länge du vill låna ut dina pengar.

Investeringstiderna varierar mellan 14 dagar och 10 år.

I praktiken betalas majoriteten av lånen tillbaka i sin helhet innan lånets bestämda löptid. Detta innebär att låneportföljens investerade kapital historiskt sett återbetalas redan under hälften av den genomsnittliga lånetiden.

En låneportfölj med en storlek på över 10 000 kr har en median på cirka 400 lån när det kommer till antalet lån den investerat i. Med en minimum investering av 250 kr i konsumentlån och 1 000 kr i företags är en genomsnittlig låneportfölj över 10 000 kr på mellan 100 000 kr till 400 000 kr.

Vi upprättar alltid låneavtalet mellan de två parterna med fullständig anonymitet. Låntagaren kan inte på något sätt identifiera långivaren och detta gäller även åt andra hållet, långivaren kan inte identifiera låntagaren.

Du kan enkelt öppna ett Fellow Finance-investerarkonto på vår hemsida inom loppet av några minuter, först identifierar du dig genom att använda ditt Bank ID och förse oss med person- och kontaktuppgifter, information om din ekonomiska ställning samt ursprunget för det kapital som du vill investera. Du kan sedan överföra beloppet du vill investera i ditt investeringskonto genom att använda betalningsknappen. Du kan göra låneplaceringar manuellt för individuella låneansökningar eller använda dig av den automatiska lånallokeraren. För att underlätta placeringen har alla accepterade låneansökningar blivit försedda med ett kreditbetyg (1-5 stjärnor) där 5 är starkast. Antalet stjärnor anger sannolikheten för låntagaren att återbetala sitt lån, baserat på återbetalningshistoriken och statistisk kreditvärdighet. Registreringen för tjänsten är kostnadsfri.

Registrera dig som webbtjänstens investerare.

Det finns två sätt att investera på vår marknadsplats. Du kan placera manuellt i enskilda låneansökningar och/eller använda lånallokeraren. Allokeraren är vårt automatiserade investeringsverktyg som hittar lämpliga lån enligt dina investeringskriterier. Allokeraren tillåter dig att enkelt diversifiera ditt kapital i enlighet med dina egna investeringsregler. Majoriteten (cirka 95 %) av de investeringar som gjorts i tjänsten görs genom lånallokeraren. Nedan presenteras kortfattat hur man använder och öppnar en lånallkokerare.

Fellow Finance allokerare

1. Andel av investeringar

Bestäm procentandel av hela ditt kapital som du är villig att investera i varje kreditklass. De maximala andelarna utesluter inte varandra, det vill säga de behöver inte sammanfatta totalt 100 %, utan de kan ställas in fritt i varje kreditklass från 0–100 %. Till exempel, om investeraren vill investera 100 % i de två bästa kreditklasserna så blir portföljen fördelad i de två kategorierna beroende vilken klass som är tillgänglig för närvarande.

2. Investera till marknadsräntan

Lånallokeraren följer i realtid den fastställda marknadsräntan, det vill säga den genomsnittliga räntan som investerare kan investera i varje kreditklass. Investering till marknadsräntan är ett effektivt sätt att få dina pengar allokerade som en investering, eftersom de andra investerarna inte systematiskt vinner över dina bud. Det kommer även att sättas en lägsta ränta för den krävda räntan: lånallokeraren använder den högsta av dessa två som krävd ränta. Detta är en vanlig inställning och vid användning behöver du inte konstant uppdatera dig om ändringarna i räntenivåerna.

3. Investera till en fast ränta per kreditklass

Du kan även ange en fast ränta till vilken allokeraren kommer att använda som gräns för varje kreditklass. När en högre ränta än marknadsräntan är satt kommer investeringen att ske långsammare än genomsnittet, eftersom det vanligtvis finns många andra konkurrerande erbjudanden som kräver en lägre ränta. När du använder en lägre ränta än marknadsräntan kommer du att kunna investera dina pengar väldigt snabbt, som ett resultat kan du ansluta dig till tjänsten med stora belopp då alla lån passar in på dina investeringskriterier. När du använder denna inställning är det rekommenderat att följa förändringarna i räntenivåerna lite oftare så att du kan optimera dina ränteinställningar för marknadssituationen som du vill.

4. Lägsta ränta

Minsta räntesatsen som används per kreditklass om marknadsräntan är lägre. Vid användning av ett fast räntekrav tillämpas denna ränta på samtliga lån inom denna kreditklass.

5. Största investering per lån

Det maximala belopp som allokeraren kan investera i ett enskilt lån. Med denna inställning kan du hantera diversifiering av portföljen, vilket är viktigt för riskhantering. Du kan minimera kreditrisken genom att sprida ditt kapital till minst 100 lån. I detta fall investeras upp till 1 % av investeringsbelopet i ett enskilt lån inom en lånemarknad. Minsta investering i privatlån är 25 euro och 100 euro i företagslån, men allokeraren kan även automatiskt investera mindre belopp.

6. Längsta löptid för lånet

Den längsta återbetalningsperioden i månader. Desto längre period du är villig att investera desto enklare hittar du passande låneansökningar. Lån kan säljas på andrahandsmarknaden under låneperioden till andra investerare om det finns behov att snabbt ta ut det kapital som är investerat i lån genom tjänsten.

7. Största lånebelopp att investera

Vanligtvis är det maximala lånebeloppet inte begränsat eftersom det begränsar lånevolymen från lånallokeraren och gör investeringen långsammare. Små belopp är mer inriktade på något svagare kreditklasser och kortare låneperioder medan större lånebelopp är inriktade mer mot bättre kreditklasser och längre löptider.

8. Lägsta kontobalans

Lånallokeraren investerar endast när den tillgängliga balansen som är tillgänglig uppgår till över det minsta belopp reserverat för kontot. Om ditt mål är långsiktig investering och vill utnyttja ränta-på-ränta-effekten är det effektivt att sätta denna inställning som noll. Du kan använda denna inställning till exempel när alla tillgångar redan har investerats och vill ackumulera en särskild summa i tjänsten för att kunna ta ut.

Sammanfattningsvis, dessa är investeringskriterierna att ställa in för lånallokeraren

 • Hur mycket av ditt totala kapital vill du investera per kreditklass?
 • Hur mycket är du högst villig att investera i ett enskilt lån per kreditklass?
 • Hur mycket ränta kräver du per kreditklass?
 • Hur långa löptider och hur stora belopp är du villig att investera?
 • Hur mycket av det återbetalda kapitalet vill du behålla på ditt konto?

Som en tumregel gäller att desto striktare kriterier du ställer in i lånallokeraren desto större risk är det att att kapitalomsättningen kommer att saktas ned och pengarna kommer att förbli på ditt konto eftersom tillgången inte matchar efterfrågan. Vår kundtjänst hälper dig gärna om du har ytterligare frågor om lånallokeraren.

Andrahandsmarknaden förbättrar låneportföljens likviditet genom att erbjuda investeraren en möjlighet att sälja sin låneportfölj vid behov till andra användare av tjänsten. När inställningarna för andrahandsmarknaden väljs är det avgörande att bestämma vilken typ av lån du vill köpa från andrahandsmarknaden och hur mycket du är villig att betala för dem. Inköpspriset beräknas alltid baserat på det återstående öppna kapitalet av lånet till försäljning. Du bör notera att allokeraren redan fungerar med enbart grundinställningarna. Dessutom måste lån som köps in från andrahandsmarknaden överensstämma med kriterierna satta för allokeraren i grundinställningarna så att denna börjar att göra köperbjudande för dessa lån. När du öppnar upp inställningarna för andrahandsmarknaden kommer din kapitalomsättning att öka och du får en unik åtkomst till lån i vilka låntagarna redan har bevisat sin återbetalningsförmåga.

Vid köp av lån från andra investerare genom att använda lånallokeraren får du ställa in om du är intresserad av lån med eller utan sena återbetalningar. Vid köp av lån med betalningsförseningar bestäms inköpspriset i enlighet med antalet dagar som har passerat efter förfallodagen. I fall där lånet betalas enligt schema bestäms inköpspriset i enlighet med antalet betalade avbetalningar. När du köper ett lån med försenade avbetalningar måste du även bestämma hur många dagar avbetalningen är försenad. Dessutom måste du ställa in allokeraren till vilken andel av det återstående kapitalet i lånet du är villig att köpa lånet.

Du kan göra en omedelbar överföring online med Trustly som fungerar med de vanligaste bankerna i 29 länder.

Om din bank inte är inkluderad i Trustlys tjänst måste du göra en överföring till något av kontona nedan. Som referensnummer använder du ett kontonummer för någon av dina lånallokerare, beroende på vilken marknad du vill investera dina pengar i, som du hittar på sidan ’Kontoutdrag’ under fliken ’Gör insättning’.

Fellow Finance kundkonto

Handelsbanken
Kontonummer: 6110-532 004 671

Internationell överförföring

IBAN: SE18 6000 0000 0005 3200 4671
BIC: HANDSESS

Bankgiro:

785-6826

Manuella investeringar kan bli avbrutna genom ett av följande skäl:

 • Den ansökande avbryter sin ansökan.
 • Ansökan upphör att gälla, giltighetstiden går ut.
 • En annan investerare har erbjudit ett lån till en lägre ränta
 • Vårt kreditteam har utfärdat ett slutgiltigt kreditbeslut om att avslå ansökan baserat på de bifogade bilagorna och efter en omfattande utvärdering av låneansökan

Du får dina pengar diversifierade genom lånallokeraren både enkelt och snabbt, vilket reducerar kreditrisken. Detta är det vanligaste sättet att investera. Med allokeraren slipper du besväret att själv välja ut och granska enskilda lån och kan snabbbt få en diversifiering i till exempel 100 lån. Dessutom kan du enkelt ställa in det maximala andelen kreditklasser och den risknivå du vill ha. Ett exempel på en vanlig inställning för privatlån är:

 • 1 stjärna 10 %
 • 2 stjärnor 15 %
 • 3 stjärnor 25 %
 • 4 stjärnor 100 %
 • 5 stjärnor 100 %

Marknadsräntan är vald för allokeraren: med denna inställning kommer du alltid kunna finansiera lån, samtidigt som du undviker onödigt låga räntor. Vid inställningen för allokeraren för det maximala investerade beloppet per lån: Kreditrisken kan minimeras genom att diversifiera kapitalet till minst 100 olika lån. I det här fallet kommer upp till 1 % av det totala investeringskapitalet att investeras i ett enskilt lån inom en lånemarknad.

Du kan uppdatera din personliga information genom att logga in på onlinetjänsten och ändra informationen du önskar under "Mitt konto"-sidan

De normala betalningstiden mellan bankerna är 1-3 bankdagar - om 3 dagar har passerat och insättningen/överföringen fortfarande inte har registrerats, skicka då ett e-postmeddelande med dokument från din onlinebank om den överförda insättningen så hittar vi betalningen och kan registrera den.

Uttag som har gjorts innan kl. 16 på vardagar överförs runt kl. 18 och kommer vanligtvis att vara på ditt konto samma kväll. Efter kl. 16 eller på helger kommer utbetalningar att utföras följande arbetsdag innan kl. 18. Om utbetalningen inte visas på kontot inom några dagar efter att du har gjort uttaget, kontrollera då att den information du har angivit angående kontonumret är korrekt.

Återbetald ränta och amortering bokförs till investerarkonton i enlighet med hur stor del en investerare har finansierat av det totala lånekapitalet, när en låntagare betalar in en avbetalning till ett bankkonto vilket hanteras av Fellow Finance. Bokföringstransaktioner verkställs automatiskt varje natt som en enskild operation för att balansera det inbetalda kapitalet vilket ännu inte har bokförts till investerare. Detta belopp kan även ses i portföljen under ”återbetalt kapital vilket ännu inte blivit bokfört till investerare”.

Om en privat investerare har sin skattehemvist i Finland, inkluderar företags- och företagsfinansieringslån en 30 % källskatt på räntetransaktioner. Konsumentlån inkluderar inte källskatt.

När amortering och ränta bokförs till investerarkonton kan små avrundningsfel uppstå då bokföringen av transaktionerna avrundas till heltal. Möjliga ackumulerade avrundningsskillnader kommer att bli korrigerade under den sista avbetalningen av lånet som en balanstransaktion.

Lån där valutan är en annan än valutan som används för investerarkontot kommer fluktuationer i växelkursen att påverka beloppet för varje avbetalning. Valutan konverteras vid tidpunkten för den bokförda transaktionen genom att använda Europeiska Centralbankens dagliga kurs.

Kunden har rätten att få reda på vilken information som har samlats in och lagrats om denne. Om du vill få en rapport om vilken information vi har lagrad om dig, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Du kan avregistrera ditt tillstånd om marknadsföring och anpassa dina rapporteringsinställningar genom att logga in på onlinetjänsten under ”Mitt konto”-sektionen.


Börja investera


Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Nyheter

   Social media