Investera i P2P-lån på ett säkert sätt

Investera i P2P-lån på ett säkert sätt

Begränsad kreditrisk

I vissa lånemarknaders P2P-lån är kreditrisken begränsad genom försäljning av förfallna lån till inkassobolag.

P2P-lån till stora volymer

Signifikant lånevolym

Varje månad förmedlas i genomsnitt lån värda över 15 miljoner euro, vilket gör att även stora kapital kan investeras snabbt.

Spridning av investeringsportföljen i P2P-lån

Geografisk spridning

Låneportföljen kan diversifieras geografiskt i finska, danska, tyska och polska P2P-lån.

Värt att investera i P2P-lån

Låneskyddsförsäkring

En finsk lånesökare kan ta låneskyddsförsäkring vid fall av arbetslöshet, långtidssjukskrivning och dödsfall.

Börja investera

P2P-lån som investering

P2P-utlåning är en form av crowdfunding, där många olika parter genom en marknadsplats online lånar ut de belopp olika privatpersoner behöver. P2P-investering är baserad på samma person-till-person-idé som till exempel Uber och Airbnb erbjuder inom taxi- och hotellsektorn. En användarvänlig och kostnadseffektiv onlinetjänst som sammanför utbud med efterfrågan av en produkt eller tjänst, detta sker snabbt, enkelt och utan de traditionella mellanhänderna. Inom finanssektorn innebär detta P2P-lån, där personer och företag lånar ut pengar till varandra enligt avtalad ränta och lånevillkor och utan inblandning av bank eller finansiellt företag.

Faktum är att P2P-lån är baserat på hundraåriga vanor – att de som har extra pengar lånar ut till dem som behöver det just nu. Trots den långa historiken, är det först efter digitaliseringen av samhället och människors beteende som tidigare nämnda aktörer haft möjlighet att effektivt kunna hitta varandra online. Detta har resulterat i att P2P-finansiering nu blivit meningsfull i stor skala, en uppgift vilket bankerna tidigare haft ensamrätt till. Skillnaden mellan P2P-lån och ett banklån är att låntagaren inte lånar från en institution, utan direkt från andra individer och företag. Långivarna investerar sina pengar direkt i låneansökanden, istället för att först gå till banken och sätta in dem på ett sparkonto. Därefter lånas samma pengar ut av banken till en högre ränta enligt bankens egen intäktsmodell.

Investera säkert i P2P-lån

Betalningsförmågan för en låneansökande klargörs tydligt innan ansökan publiceras för investerarna på marknadsplattformen. Låneansökande får inte vara föremål för betalningsanmärkningar och den ansökandes inkomst måste vara tillräcklig för att kunna återbetala lånet. Förutom att fastställa betalningsförmågan, görs även en utvärdering av låntagaren genom en statistisk kreditvärdighetsmodell med vilka tiotals kreditvariabler är inkluderade och är baserade på maskininlärning. I slutändan blir de ansökande indelade i fem olika kreditintervall, 1–5 stjärnor, där högre betyg representerar bättre kreditvärdighet och högre sannolikhet att låntagaren betalar tillbaka lånet enligt plan. Träffsäkerheten för förutsägelsen om återbetalningen och kreditbetygsmodellen förbättras ständigt genom att nya variabler testas. Modellens noggrannhet kan utvärderas under Statistik-sidan, där visas hur jämnt realiserade kreditförluster är fördelade enligt de förutspådda kreditförlusterna enligt modellens kreditbetyg.

Vi erbjuder en tydlig och helt elektronisk marknadsplats för investering i P2P-lån och vi hanterar all skuldrelaterad administration mellan parterna. På vår marknad kan du investera stora volymer och diversifiera geografiskt, genom att investera i finska, danska, tyska och polska P2P-lån. Den genomsnittliga fasta årsräntan varierar mellan 5-20% och löptiden 1-7 år, men är beroende av lånemarknaden samt låneansökandes kreditklass.

Börja investera

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Nyheter

      Social media