.

Statistik

Våra investerare har historiskt mottagit en årlig avkastning på 3-8%.

Avkastning för investerare visar ett avkastningsindex beräknat för de totala tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance enligt TWR-metoden (tidsvägd avkastning). Värdet på investeringarna definieras ett öppet lånekapital med avdrag för eventuella kreditförluster. Låneförlusten beräknas dagligen baserat på lånets avbetalningsförsening, realiseringsvärdet samt riskbedömningen. Under perioden 7/2014 – 11/2016 har reservationen för kreditförlust estimerats retroaktivt på grund av förändringen av beräkningen. Den historiska avkastningen för tjänsten är inte en garanti för framtida avkastning. Diagrammet innehåller inte utdelningar.

Den realiserade avkastningen% är den årliga avkastningen för investeringen (IR). Vid beräkning av intäkten tas hänsyn till ränteintäkter, realiserade kreditförluster och nuvarande lånekapital med avdrag för reservation för kreditförlust för lån med försenade avbetalningar. I inkomstfördelningen har investerare som investerat i mer än 3 månader diversifierat sin insättning i över 100 lån.

Volatiliteten för investeringarna har beräknats genom att beräkna från den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Volatiliteten av jämförelseindexet är beräknad på samma sätt. Corporate Bond Index: FTSE Euro Corporate Bond (EURCORP01=). EuroStoxx 50 (utdelningar inte inkluderat): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Sharpekvoten är beräknad genom den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Som riskfri ränta har Euribor 12 mån räntan använts under samma period. Sharpekvoten för jämförelseindexet är beräknat på samma sätt. Corporate Bond Index: FTSE Euro Corporate Bond (EURCORP01=). EuroStoxx 50 (utdelningar inte inkluderat): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Den kumulativa lånevolymen reflekterar det totala antalet lån förmedlat genom Fellow Finance sedan starten av verksamheten

Fördelning av lånevolym per marknad och produkt, beräknat under de senaste 30 dagarna.

Den årliga volymen för lån på andrahandsmarknad, beräknad som summan av inköpspriserna

Marknadsräntan är den genomsnittliga räntan på de senaste 10 lånen som tagits ut från vår tjänst och erhålls av investerarna. De realiserade kreditförlustprocenten illustrerar hur mycket av det totala investerade kapitalet som har realiserats i användandet av tjänstens historia. Den realiserade kreditförlusten% är investerarens kreditförlust efter att de obetalda lånen är sålda till inkassoföretaget. Realiserade kreditförluster tar emellertid inte hänsyn till de senaste 6 månaderna på grund av dess korta lånehistorik. Reservationen för kreditförlusten beräknas som förhållandet mellan kreditförlustreserven för nuvarande lånefordringar till öppet lånekapital.

Marknadsräntan är den genomsnittliga räntan på de senaste 10 lånen som tagits ut från vår tjänst och erhålls av investerarna. De realiserade kreditförlustprocenten illustrerar hur mycket av det totala investerade kapitalet som har realiserats i användandet av tjänstens historia. Den realiserade kreditförlusten% är investerarens kreditförlust efter att de obetalda lånen är sålda till inkassoföretaget. Realiserade kreditförluster tar emellertid inte hänsyn till de senaste 6 månaderna på grund av dess korta lånehistorik. Reservationen för kreditförlusten beräknas som förhållandet mellan kreditförlustreserven för nuvarande lånefordringar till öppet lånekapital.

Sedan september 2019 inkluderar den genomsnittliga räntesatsen som mottagits av investerarna också ränta som debiteras av Fellow Finance, vilket är maximum 2%.

Börja investera

Eller vill du få mer information om investeringar?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående och berätta mer.

Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00

Nyheter

      Social media