Bilagor till ansökan

Löntagare

En kopia på lönespecifikationen som visar följande information

Entreprenör

Kopia på det senaste slutförda bokslutet (resultaträkning och balansräkning) för hela räkenskapsåret

Pensionär

En kopia på det officiella pensionsbeskedet ELLER årsbeskedet

Skicka bilagor

Kontrollera före du skickar in bilagan att informationen visas tydligt och att det bilagorna bifogas efter varandra. Detta gör det möjligt för oss att snabbt kunna bearbeta din låneansökan och få dina pengar så snart kontrollen är slutförd, vardagar före kl. 17.

Ansök om lån

Eller vill du få mer information om lånet?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående, senast nästa arbetsdag, och berätta mer.