P2P-lån är ett låneavtal mellan människor

Peer to peer-lån eller person-till-person-lån (P2P-lån) är en globalt erkänd låneform där personer lånar av varandra i enlighet med gemensamt överenskomna villkor och är en form av crowdfunding, där lånande görs utan inblandning av en bank eller annat finansiellt företag. I vår onlinetjänst föreslår långivaren en ränta denne är villig att låna ut sitt kapital till och låntagaren avgör sedan om denne accepterar ett låneerbjudande till denna ränta. När parterna är överens om villkoren för lånet träder låneavtalet i kraft när lånet förs över till låntagarens konto. Naturligtvis upprätthåller vi anonymiteten mellan parterna i P2P-lånet så att långivaren och låntagaren inte kan identifiera varandra.

Person-till-person-lån är världens äldsta låneform: människor har alltid lånat pengar till varandra och enats om villkoren för utlåning. Först nu, med hjälp av digitaliseringen av samhället, har det blivit möjligt att skapa en marknadsplats online där människor snabbt och enkelt kan låna pengor till varandra samtidigt som anonymitet upprätthålls. P2P-lån är en del av den moderna delningsekonomin.

Beräkna månatlig avbetalning för lånet

kr/mån

Ansök om lån

Representativt exempel: Ett lån på 120 000 kr med 8 års återbetalningstid och årsränta om 8,0 % har en effektiv ränta på 8,42 %, inkl.uppläggningsavgift på 499 kr. Totalt belopp att betala (inkl. amortering, ränta och avgifter) uppgår till 163 526,32 kr fördelat på 96 avbetalningar, vilket motsvarar 1 703,40 kr/månad. Exemplet är beräknat 2018-05-16 och förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under kreditperioden.

Fellow Finance Abp har en betalningsinstitutslicens från Finansinspektionen.

Utlåning av privatpersoner

P2P-utlåning sker via en onlineplattform, ett modernt, flexibelt och transparent sätt att komma överens om villkoren för lånet. Att låna från privatpersoner skiljer sig emellertid inte i praktiken från att ansöka om lån från en bank. På samma sätt fyller låntagaren i en låneansökan och om denne erhåller ett låneerbjudande och väljer att acceptera detta överförs hela beloppet till låntagarens konto. Låntagaren behöver inte bläddra igenom alla erbjudande separat utan den sökande visas alltid enbart det mest förmånliga lånet, även om detta kan innehålla dussintals långivare. Dessutom behöver inte låntagaren och långivaren komma överens om lånevillkoren separat, utan detta görs automatiskt i vår onlinetjänst efter att låntagaren accepterat villkoren för lånet och återigen av långivaren när denne investerar i lånet. Fellow Finance tar hand om all lånerelaterad administration mellan de involverade parterna.

P2P-lån lika enkelt för låntagaren som att ta ett lån från en bank. Lånebeloppet kommer från en källa och betalas tillbaka till ett enskilt konto. Låntagaren och långivaren kommunicerar inte direkt mellan varandra utan alla frågor som rör lånet hanteras genom Fellow Finance.

Ränta P2P-lån

P2P-lån är en handel mellan två individer och vi som företag anger inte räntan. Istället skapas räntan genom en auktion, där långivare konkurrerar om att finansiera ditt lån. Endast långivare som erbjuder de mest förmånliga räntan kommer att ges möjlighet att finansiera din låneansökan. Detta möjliggör att låntagaren alltid blir erbjuden det billigaste finansieringsalternativet som finns på marknaden. Efter att ha erhållit låneerbjudandet kan låntagaren lugnt bestämma sig för att antingen acceptera eller avböja erbjudandet. Auktionsprincipen medför fördelar även omvänt, desto lukrativare låntagaren är, ju bättre erbjudanden kan denne få av långivarna. Därför rekommenderas att fylla i all information vid ansökan som kan styrka bilden av din solvens, så att långivare kan få den bästa och mest tydliga bilden av din betalningsförmåga. På grund av den marknadsbaserade räntan har person-till-person-lån blivit ett av de mest attraktiva alternativen på utlåningsmarknaden när jämförelse görs mellan räntesatser erbjudna av olika lånleverantörer som tillhandahåller privatlån utan säkerhet.

Villkor P2P-lån

Återbetalningstiden är 1-10 år men du har när som helst möjligheten att betala tillbaka hela ditt lån utan extra kostnader. Du kan också få betalningsfria månader eller senarelägga förfallodagen med två veckor. Du kan även höja ditt lån var tredje månad.

Lån mellan människor

P2P-lån har ökat betydligt i och med att crowdfunding idag en globalt erkänd och flexibel finansieringsform. Idag diskuteras ofta de snabba krediterna som går att få, till exempel sms-lån, men P2P-lån är ett genuint och tryggt bank-liknande alternativ. Det är ett billigare och mer flexibelt lån för låntagare jämfört med de tidigare nämnda snabblånen. Vår tjänst fungerar utan några dolda kostnader och erbjuder låntagarna en tillräcklig återbetalningstid på kundernas villkor. Lån utan säkerhet både snabbt och enkelt.

Använd lånekalkylatorn för att beräkna den mest passande månatliga avbetalningen för det belopp du behöver till den återbetalningstid som är lämplig. Därefter kan du fylla i en icke-bindande låneansökan inom bara några minuter.

Ansök om lån

Eller vill du få mer information om lånet?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående, senast nästa arbetsdag, och berätta mer.

  • Fråga nu! Du kan även ringa direkt till nummer 0850165540 på vardagar 8.00-16.00.
  • Kontakta oss och utnyttja vår ekonomiska expertis, vi hjälper dig gärna.
  • Vi hjälper dig även personligen att fylla i din låneansökan.