​Vanliga frågor angående lån

Här nedan hittar du svar på vanliga frågor. Om du inte kan hitta svar på just din fråga, hjälper vi dig gärna på nummer 0850165540 vardagar 8.00 - 16.00 eller via e-post på kundtjanst@fellowfinance.se.

Fellow Finances lånetjänst tillhandahåller en enkel och användarvänlig marknadsplats online där människor som vill ha ett lån sammanförs med människor som har möjlighet att finansiera det. Både låntagarna och långivarna bestämmer själva villkoren för vilka de är villiga att låna respektive låna ut pengar till. Fellow Finance skapar ett låneavtal mellan låntagaren och investeraren, överför pengar till låntagarens konto, samt sköter all administration tillhörande lånet, allt från fakturering till att erbjuda kundtjänst.

Fellow Finance kan bevilja lån till personer mellan 20-75 år, som är bosatta i Sverige, har ett svenskt bankkonto, inte har erhållit några tidigare betalningsanmärkningar och som enligt Fellow Finances kreditbedömning har en tillräcklig betalningsförmåga för att betala tillbaka det ansökta lånet. Dessutom måste den sökande ha ett Bank ID för att kunna bli identifierad.

Hitta ett lämpligt lån här.

Du kan ansöka om ett lån upp till 500 000 kr. När du ansöker om ett lån måste du bifoga bevis på att du har en regelbunden inkomst och har möjlighet att klara av att betala tillbaka avbetalningarna.

Du har möjlighet att få ett lån utan säkerhet och garanti till en genomsnittlig ränta mellan 2,99%-19,99% beroende på lånebelopp och återbetalningstid.

Låneräntan påverkas av den ansökandes information och återbetalningsförmåga och tas med i beräkningen när långivaren bedömer vilken räntenivå denne ska erbjuda. Räntan på lånet beslutas slutligen genom långivarens räntekrav och låntagarens likviditet.

Förutom räntan är lånet föremål för en öppningsavgift samt en månadsavgift för kontoförvaltning. Du kan när som helst hitta vår aktuella prislista på vår hemsida.

Du kan maila, posta eller direkt ladda upp bilagor (lön etc.) enligt de instruktioner vi ger dig i slutet av din låneansökan. Om du är löntagare behöver vi en kopia på ditt lönespecifikation. Vi ber pensionärer att lämna en kopia på pensionsbeskedet eller en kopia på årsbeskedet.

Med e-post: kundtjanst@fellowfinance.se
Med post: Fellow Finance Abp / Bilagor, Båtsmansgatan 4 A, 00150 Helsingfors, Finland

Fellow Finance sköter medlandet mellan dig och dina långivare, vilket garanterar 100 % anonymitet för båda parter. Vi kommer inte att lämna ut din personliga information (namn, adress, etc) till långivare, inte heller ges personliga uppgifter till dig om långivare. Låntagaren identifieras i låneavtalet hos Fellow Finance genom sitt kundnummer och bara vi vet vem du är och vem kundnumret tillhör.


Efter att du har accepterat det erbjudna lånet och bekräftat din inkomst kommer pengarna att betalas ut till ditt konto på vardagar enligt våra öppettider.

Du kommer att få fakturorna relaterade till ditt lån via e-post till den adress du har lämnat. Kom ihåg att alltid meddela om din e-postadress ändras. Om vi på grund av en försenad betalning tvingas skicka ut en påminnelse skickas dessa via post och SMS. Du kan också få tillgång till din faktura och betala den genom att logga in på ditt konto på vår onlinetjänst.

Du kan ändra din ansökningsinformation genom att logga in med ditt Bank ID på vår onlinetjänst här.

Vi erbjuder en tydlig och strukturerad elektronisk marknadsplats för lån och sköter all lånerelaterad administration efter att lånet har ingåtts. Låneavtalet är ett avtal mellan individer att låna respektive utfärda lån.

Du kan ansöka om en höjning av ditt lån efter att du har betalat minst tre avbetalningar (exklusive avbetalningsfria månader) och det har passerat minst två månader sedan den senaste höjningen eller uttag av lånet.

För att få en återbetalningsfri månad eller senarelägga min förfallodag, logga in på vår onlinetjänst.

Du kan se din nuvarande lånesituation och hitta uppgifter om fakturorna genom att logga in på vår onlinetjänst.

Kunden har rätten att få reda på vilken information som har samlats in och lagrats om denne. Om du vill få en rapport om vilken information vi har lagrad om dig, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Du kan avregistrera ditt tillstånd om marknadsföring och anpassa dina rapporteringsinställningar genom att logga in på onlinetjänsten under ”Mitt konto”-sektionen.


Ansök om lån

Eller vill du få mer information om lånet?

Vänligen lämna en kontaktförfrågan så kommer vi att kontakta dig omgående, senast nästa arbetsdag, och berätta mer.