Fellow Finance Abp

Fellow Finance erbjuder den mest avancerade marknadsplatsen för lån i Europa. Både privatpersoner och företag kan hitta finansiering för sina behov på vår plattform och investerare erhåller ränta för sina utlånade pengar. Detta gör oss till den enda plattformen i Euroområdet vilken för samman privatpersoner, företag och investerare. Vi har haft en snabb tillväxt sedan vår lansering 2013 och idag är vi den största utlåningsplattformen i norra Europa.

Fellow Finance är ett finskt Fintech företag grundat 2013 och inledde sin verksamhet 2014. Vi har vuxit till att bli ett internationellt crowdfunding företag och är listat på Nasdaq First North Growth Market Finland. Fellow Finance Abp är ett auktoriserat betalningsinstitut och övervakas av den finska Finansinspektionen.

Vårt syfte

Förvandla traditionell bankfinansiering till direkt utlåning mellan människor och företag.

Vår vision

Bli Europas ledande finansiella tjänst för crowdfunding mellan människor och företag.

Våra värderingar

Vårt uppdrag

Vi vill omvandla den traditionella bankverksamheten till direkt utlåning mellan människor och företag. Därför har vi konstruerad en avancerad digital marknadsplats där vem som helst kan låna pengar till en annan part – person till person eller ett företag och vice versa, även över landsgränserna. Fellow Finance gör det enkelt och säkert att låna, då det är enkelt att hitta och investera i lån, samt både okomplicerat och transparent.

Vår digitala verksamhetsmodell baserad på maskininlärning och som använder sig av marknadsprissättning, möjliggör förmedling av finansiering oerhört effektiv. Detta gynnar både låntagare och investerare. Vi utökar kontinuerligt vår portfölj med nya produkter och geografiska områden. Vårt mål är att Fellow Finance i framtiden ska bli Europas ledande crowdfunding-tjänst för lån.

Finlands mest erfarna team till din tjänst

Fellow Finance arbetare

Vi har lång erfarenhet inom finans och praktiskt kunnande om utveckling, implementering och drift när det kommer till sparande, investering, finansiering och skuldhanteringstjänster i ett flertal europeiska länder. Under våra karriärer har vi beviljat lån värda över 900 miljoner euro i Europa till hundratusentals människor runt om i Europa, genom våra kreditbeslutsmodeller och informationssystem. Samtidigt har vi betjänat långivare med många olika finansieringskanaler och lösningar.

Läs mer om oss

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Våra kontor finns i Helsingfors och Åbo

Fellow Finance Abp, Båtsmansgatan 4 A, 00150 Helsingfors. Telefon 0203 80101.

Fellow Finance Oyj, Maariankatu 10 B 17, 20100 Åbo. Telefon 0203 80101.

Nyheter

   Social media